102 TEKASÜR

 • 102:1

  በብዛት መፎካከር (ጌታችሁን ከመገዛት) አዘነጋችሁ፡፡

 • 102:2

  መቃብሮችን እስከ ጎበኛችሁ ድረስ፡፡

 • 102:3

  ተከልከሉ፤ ወደፊት (ውጤቱን) ታውቃላችሁ፡፡

 • 102:4

  ከዚያም ተከልከሉ፤ ወደ ፊት ታውቃላችሁ፡፡

 • 102:5

  በእውነቱ (የሚጠብቃችሁን) እርግጠኛ ዕውቀትን ብታውቁ ኖሮ፤ (ባልዘናጋችሁ ነበር)፡፡

 • 102:6

  ገሀነምን በእርግጥ ታያላችሁ፡፡

 • 102:7

  ከዚያም እርግጠኛን ማየት ታዩዋታላችሁ፡፡

 • 102:8

  ከዚያም ከድሎታችሁ ሁሉ በዚያ ቀን ትጠየቃላችሁ፡፡

Paylaş
Tweet'le