104 HÜMEZE

 • 104:1

  ለሃሜተኛ ለዘላፊ ሁሉ ወዮለት፡፡

 • 104:2

  ለዚያ ገንዘብን የሰበሰበና የቆጣጠረው (ያደለበውም) ለኾነ ፤(ወዮለት)፡፡

 • 104:3

  ገንዘቡ የሚያዘወትረው መኾኑን ያስባል፡፡

 • 104:4

  ይከልከል፤ በሰባሪይቱ (እሳት) ውስጥ በእርግጥ ይጣላል፡፡

 • 104:5

  ሰባሪይቱም ምን እንደ ኾነች ምን አሳወቀህ?

 • 104:6

  የተነደደችው የአላህ እሳት ናት፡፡

 • 104:7

  ያቺ በልቦች ላይ የምትዘልቅ የኾነችው፡፡

 • 104:8

  እርሷ በእርግጥ በእነርሱ ላይ የተዘጋጀች ናት፡፡

 • 104:9

  በተዘረጋች አዕማድ ውስጥ (የተዘጋች ናት)፡፡

Paylaş
Tweet'le