107 MAUN

 • 107:1

  ያንን በምርመራው የሚያስተባብለውን አየህን? (ዐወቅከውን?)

 • 107:2

  ይህም ያ የቲምን በኀይል የሚገፈትረው፤

 • 107:3

  ድኻንም በማብላት ላይ የማያግባባው ሰው ነው፡፡

 • 107:4

  ወዮላቸው ለሰጋጆች፡፡

 • 107:5

  ለእነዚያ እነርሱ ከስግደታቸው ዘንጊዎች ለኾኑት፤ (ሰጋጆች)፡፡

 • 107:6

  ለእነዚያ እነርሱ ይዩልኝ ባዮች ለኾኑት፡፡

 • 107:7

  የዕቃ ትውስትንም (ሰዎችን) የሚከለክሉ ለኾኑት (ወዮላቸው)፡፡

Paylaş
Tweet'le