109 KAFİRUN

 • 109:1

  በላቸው «እናንተ ከሓዲዎች ሆይ!

 • 109:2

  «ያንን የምትግገዙትን (ጣዖት አሁን) አልግገዛም፡፡

 • 109:3

  «እናንተም እኔ የምግገዛውን (አምላክም አሁን) ተገዢዎች አይደላችሁም፡፡

 • 109:4

  «እኔም ያንን የተገዛችሁትን (ወደፊት) ተገዢ አይደለሁም፡፡

 • 109:5

  «እናንተም እኔ የምግገዛውን (ወደፊት) ተገዢዎች አይደላችሁም፡፡

 • 109:6

  «ለእናንተ ሃይማኖታችሁ አልላችሁ፡፡ ለእኔም ሃይማኖቴ አለኝ፡፡

Paylaş
Tweet'le