55 RAHMAN

 • 55:1

  አል-ረሕማን፤

 • 55:2

  ቁርኣንን አስተማረ፡፡

 • 55:3

  ሰውን ፈጠረ፡፡

 • 55:4

  መናገርን አስተማረው፡፡

 • 55:5

  ፀሐይና ጨረቃ በተወሰነ ልክ (ይኼዳሉ)፡፡

 • 55:6

  ሐረግና ዛፍም (ለእርሱ) ይሰግዳሉ፡፡

 • 55:7

  ሰማይንም አጓናት፡፡ ትክክለኛነትንም ደነገገ፡፡

 • 55:8

  በሚዛን (ስትመዝኑ) እንዳትበድሉ፡፡

 • 55:9

  መመዘንንም በትክክል መዝኑ፡፡ ተመዛኙንም አታጉድሉ፡፡

 • 55:10

  ምድርንም ለፍጡሩ አደላደላት፡፡

 • 55:11

  በውስጧ እሸት ባለ ሺፋኖች የኾኑ ዘንባባዎችም ያሉባት ስትኾን፡፡

 • 55:12

  የገለባ ባለቤት የኾነ ቅንጣትም፡፡ ባለ መልካም መዐዛ ቅጠሎችም (ያሉባት ስትኾን)፡፡

 • 55:13

  (ሰዎችና ጋኔኖች ሆይ!) ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:14

  ሰውን እንደ ሸክላ ከሚቅጨለጨል ደረቅ ጭቃ ፈጠረው፡፡

 • 55:15

  ጃንንም ከእሳት ከኾነ ነበልባል ፈጠረው፡፡

 • 55:16

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:17

  የሁለቱ ምሥራቆች ጌታ፤ የሁለቱ ምዕራቦችም ጌታ ነው፡፡

 • 55:18

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:19

  ሁለቱን ባሕሮች የሚገናኙ ሲኾኑ ለቀቃቸው፡፡

 • 55:20

  (እንዳይዋሐዱ) በመካከላቸው ጋራጅ አልለ፡፡ (አንዱ ባንዱ ላይ) ወሰን አያልፉም፡፡

 • 55:21

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታሰተባብላላችሁ?›

 • 55:22

  ሉልና መርጃን ከሁለቱ ይወጣል፡፡

 • 55:23

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:24

  እንደ ጋራዎች ኾነው በባሕር ውስጥ የተሠሩት ተንሻለዮቹም (ታንኳዎች) የእርሱ ናቸው፡፡

 • 55:25

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:26

  በእርሷ (በምድር) ላይ ያለው ሁሉ ጠፊ ነው፡፡

 • 55:27

  የልቅናና የልግሥና ባለቤት የኾነው የጌታህ ፊትም ይቀራል፡፡ (አይጠፋም)፡፡

 • 55:28

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:29

  በሰማያትና በምድር ውስጥ ያሉት ሁሉ ይለምኑታል፡፡ በየቀኑ ሁሉ እርሱ በሥራ ላይ ነው፡፡

 • 55:30

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታሰተባብላላችሁ?›

 • 55:31

  እናንተ ሁለት ከባዶች (ሰዎችና ጋኔኖች) ሆይ! ለእናንተ (መቆጣጠር) በእርግጥ እናስባለን፡፡

 • 55:32

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:33

  የጋኔንና የሰው ጭፍሮች ሆይ! ከሰማያትና ከምድር ቀበሌዎች መውጣትን ብትችሉ ውጡ፡፡ በስልጣን እንጅ አትወጡም፡፡ (ግን ስልጣን የላችሁም)

 • 55:34

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:35

  በሁለታችሁም ላይ ከእሳት ነበልባል፣ ጭስም ይላክባችኋል፡፡ (ሁለታችሁም) አትርረዱምም፡፡

 • 55:36

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:37

  ሰማይም በተሰነጠቀችና እንደ ጽጌረዳ፣ እንደታረበ ቆዳ በኾነች ጊዜ፤ (ጭንቁን ምን አበረታው)፡፡

 • 55:38

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:39

  በዚያም ቀን ሰውም ጃንም ከኃጢኣቱ ገና አይጠየቅም፡፡

 • 55:40

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:41

  ከሓዲዎች በምልክታቸው ይታወቃሉ፡፡ አናቶቻቸውንና ጫማዎቻቸውንም ይያዛሉ፡፡

 • 55:42

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ፡፡

 • 55:43

  ይህቺ ያቺ አመጸኞች በእርሷ ያስተባብሉባት የነበረችው ገሀነም ናት (ይባላሉ)፡፡

 • 55:44

  በእርሷና በጣም ሞቃት በኾነ ፍል ውሃ መካከል ይመላለሳሉ፡፡

 • 55:45

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:46

  በጌታውም ፊት መቆምን ለፈራ ሰው ሁለት ገነቶች አልሉት፡፡

 • 55:47

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:48

  የቀንዘሎች ባለ ቤቶች የኾኑ (ገነቶች አልሉት)፡፡

 • 55:49

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:50

  በሁለቱ ውስጥ የሚፈስሱ ሁለት ምንጮች አልሉ፡፡

 • 55:51

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:52

  በሁለቱ ውስጥ ከፍራፍሬዎች ሁሉ ሁለት ዓይነቶች (እርጥብና ደረቅ) አልሉ፡፡

 • 55:53

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:54

  የውስጥ ጉስጉሳቸው ከወፍራም ሐር በኾኑ ምንጣፎች ላይ የተመቻቹ ሲኾኑ (ይንፈላሰሳሉ)፡፡ የሁለቱም ገነቶች ፍሬ (ለለቃሚ) ቅርብ ነው፡፡

 • 55:55

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:56

  በውስጣቸው ከበፊታቸው (ከባሎቻቸው በፊት) ሰውም ጃንም ያልገሰሳቸው ዓይኖቻቸውን (በባሎቻቸው ላይ) አሳጣሪዎች (ሴቶች) አልሉ፡፡

 • 55:57

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:58

  ልክ ያቁትና መርጃን ይመስላሉ፡፡

 • 55:59

  ከጌታችሁም ጸጋዎቸ በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:60

  የበጎ ሥራ ዋጋ በጎ እንጅ ሌላ ነውን?

 • 55:61

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:62

  ከሁለቱ ገነቶችም ሌላ ሁለት ገነቶች አልሉ፡፡

 • 55:63

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?›

 • 55:64

  ከልምላሜያቸው የተነሳ ወደ ጥቁረት ያዘነበሉ ናቸው፡፡

 • 55:65

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:66

  በውስጣቸው ሁለት የሚንፏፉ ምንጮች አልሉ፡፡

 • 55:67

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:68

  በውስጣቸው ፍራፍሬ፣ ዘምባባም፣ ሩማንም አልለ፡፡

 • 55:69

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:70

  በውስጣቸው ጠባየ መልካሞች መልክ ውቦች (ሴቶች) አልሉ፡፡

 • 55:71

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:72

  በድንኳኖች ውስጥ የተጨጎሉ የዓይኖቻቸው ጥቁረትና ንጣት ደማቅ የኾኑ ናቸው፡፡

 • 55:73

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:74

  ከነርሱ በፊት ሰውም ጃንም አልገሰሳቸውም፡፡

 • 55:75

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባበላላችሁ?

 • 55:76

  በሚያረገርጉ አረንጓዴ ምንጣፎችና በሚያማምሩ ስጋጃዎች ላይ የተደላደሉ ሲኾኑ (ይቀመጣሉ)፡፡

 • 55:77

  ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

 • 55:78

  የግርማና የመክበር ባለቤት የኾነው ጌታህ ስም ተባረከ፡፡

Paylaş
Tweet'le