78 NEBE

 • 78:1

  ከምን ነገር ይጠያየቃሉ?

 • 78:2

  ከታላቁ ዜና (ከቁርኣን ይጠያየቃሉ)፡፡

 • 78:3

  ከዚያ እነርሱ በእርሱ የተለያዩበት ከኾነው፡፡

 • 78:4

  ይከልከሉ፤ ወደፊት (የሚደርስበቸውን) በእርግጥ ያውቃሉ፡፡

 • 78:5

  ከዚያም ይከልከሉ፤ ወደፊት ያውቃሉ፡፡

 • 78:6

  ምድርን ምንጣፍ አላደረግንምን?

 • 78:7

  ጋራዎችንም ችካሎች አላደረግንምን?

 • 78:8

  ብዙ ዓይነቶችም አድርገን ፈጠርናችሁ፡፡

 • 78:9

  እንቅልፋችሁንም ዕረፍት አደረግን፡፡

 • 78:10

  ሌሊቱንም ልባስ አደረግን፡፡

 • 78:11

  ቀኑንም (ለኑሮ) መስሪያ አደረግን፡፡

 • 78:12

  ከበላያችሁም ሰባትን ብርቱዎች (ሰማያት) ገነባን፡፡

 • 78:13

  አንጸባራቂ ብርሃንንም አደረግን፡፡

 • 78:14

  ከአረገዙት ደመናዎችም ተንቧቢ ውሃን አወረድን፡፡

 • 78:15

  በእርሱ እኽልንና ቅጠላ ቅጠልን እናወጣ ዘንድ (አወረድን)፡፡

 • 78:16

  የተቆላለፉ አትክልቶችንም፡፡

 • 78:17

  የመለያው ቀን የተወሰነ ጊዜ ነው፡፡

 • 78:18

  በቀንዱ በሚነፋና የተለያዩ ጭፍሮች ኾናችሁ በምትመጡ ቀን ነው፡፡

 • 78:19

  ሰማይም በምትከፈትና (ባለ) ደጃፎችም በምትኾንበት፡፡

 • 78:20

  ጋራዎችም በሚነዱበት (እንደ) ሲሪብዱም በሚኾኑበት (ቀን) ነው፡፡

 • 78:21

  ገሀነም መጠባበቂያ (ስፍራ) ናት፡፡

 • 78:22

  ለሕግ ተላላፊዎች መመለሻ ስትኾን፡፡

 • 78:23

  በውስጧ ብዙን ዘመናት ነዋሪዎች ሲኾኑ፤

 • 78:24

  በውስጧ ቅዝቃዜንም መጠጥንም አይቀምሱም፡፡

 • 78:25

  ግን ሙቅ ውሃንና እዥን (ይቀምሳሉ)፡፡

 • 78:26

  ተስማሚን ምንዳ ይምመነዳሉ፡፡

 • 78:27

  እነርሱ ምርመራን የማይፈሩ ነበሩና፡፡

 • 78:28

  በአንቀጾቻችንም ማስተባበልን አስተባበሉና፡፡

 • 78:29

  ነገሩንም ሁሉ የተጻፈ ሲኾን አጠቃለልነው፡፡

 • 78:30

  ቅመሱም ቅጣትንም እንጅ (ሌላን) አንጨምራችሁም (ይባላሉ)፡፡

 • 78:31

  ለጥንቁቆቹ መዳኛ ስፍራ አልላቸው፡፡

 • 78:32

  አትክልቶችና ወይኖችም፡፡

 • 78:33

  እኩያዎች የኾኑ ጡተ ጉቻማዎችም፡፡

 • 78:34

  የተሞሉ ብርጭቆዎችም፡፡

 • 78:35

  በውስጧ ትርፍ ቃልንም ማስዋሸትንም አይሰሙም፡፡

 • 78:36

  ከጌታህ የኾነን ምንዳ በቂ ስጦታን (ተሰጡ)፡፡

 • 78:37

  የሰማያትና የምድር በመካከላቸውም ያለው ሁሉ ጌታ በጣም አዛኝ ከኾነው (ተመነዱ)፡፡ ከእርሱ ጋር መነጋገርን አይችሉም፡፡

 • 78:38

  መንፈሱ (ጂብሪል) መላእክቶቹም የተሰለፉ ኾነው በሚቆሙ ቀን አል-ረሕማን ለእርሱ የፈቀደለትና ትክክለኛን ቃል ያለ ሰው ቢኾን እንጅ (መነጋገርን አይችሉም)፡፡

 • 78:39

  ይህ የተረጋገጠው ቀን ነው፡፡ የሻም ሰው ወደ ጌታው መመለስን ይይዛል፡፡

 • 78:40

  እኛ ሰው ሁሉ እጆቹ ያስቀደሙትን በሚያይበትና ከሓዲውም ዋ ምኞቴ! ምንነው ዐፈር በኾንኩ በሚልበት ቀን ቅርብ የኾነን ቅጣት አስጠነቀቅናችሁ፡፡

Paylaş
Tweet'le