79 NAZİAT

 • 79:1

  በኃይል አውጪዎች በኾኑት፤

 • 79:2

  በቀስታ መምዘዝንም መዘዦች በኾኑት፤

 • 79:3

  መዋኘትም ዋኚዎች በኾኑት፤

 • 79:4

  መቅደምንም ቀዳሚዎች በኾኑት፤

 • 79:5

  ነገርንም አስተናባሪዎች በኾኑት (መላእክት) እምላለሁ፡፡ (በእርግጥ ትቀሰቀሳላችሁ)፡፡

 • 79:6

  ተርገፍጋፊይቱ (ምድር) በምትርገፈገፍበት ቀን፤

 • 79:7

  ለጣቂይቱ የምትከተላት ስትኾን (ትቀሰቀሳላችሁ)፡፡

 • 79:8

  በዚያ ቀን ልቦች ተሸባሪዎች ናቸው፡፡

 • 79:9

  ዓይኖቻቸው ተዋራጆች (አቀርቃሪዎች) ናቸው፡፡

 • 79:10

  «እኛ ወደ መጀመሪያይቱ ኹነታ ተመላሾች ነን?» ይላሉ፡፡

 • 79:11

  «የበሰበሱ አጥንቶች በኾን ጊዜ (እንቀሰቀሳለን?)»

 • 79:12

  «ይህቺ ያን ጊዜ ባለ ከሳራ መመለስ ናት» ይላሉ፡፡

 • 79:13

  እርሷም አንዲት ጩኸት ብቻ ናት፡፡

 • 79:14

  ወዲያውኑም እነርሱ እንቅልፍ በሌለባት (ምድር) ላይ ይኾናሉ፡፡

 • 79:15

  የሙሳ ወሬ መጣልህን?

 • 79:16

  ጌታው በተቀደሰው ሸለቆ በጡዋ በጠራው ጊዜ፤

 • 79:17

  ወደ ፈርዖን ኺድ፡፡ እርሱ ወሰን አልፏልና፡፡

 • 79:18

  በለውም፡- «ወደ መጥራራትህ ላንተ (መንገድ) አለህን?»

 • 79:19

  «ወደ ጌታህም ልመራህ ትፈራውም ዘንድ፤ (መንገድ አለህን?)» አለው፡፡

 • 79:20

  ታላቂቱንም ተዓምር አሳየው፡፡

 • 79:21

  አስተባበለም፤ አመጸም፡፡

 • 79:22

  ከዚያም (ለማጥፋት) የሚተጋ ኾኖ ዞረ፡፡

 • 79:23

  (ሰራዊቶቹን) ሰበሰበም፤ ተጣራም፡፡

 • 79:24

  አለም፡- «እኔ ታላቁ ጌታችሁ ነኝ፡፡»

 • 79:25

  አላህም በኋለኛይቱና በፊተኛይቱ (ቃል) ቅጣት ያዘው፡፡

 • 79:26

  በዚህ ውስጥ ለሚፈራ ሰው በእርግጥ መገምገሚያ አለበት፡፡

 • 79:27

  ባፈጣጠር እናንተ ይበልጥ የበረታችሁ ናችሁን? ወይንስ ሰማይ? (አላህ) ገነባት፡፡

 • 79:28

  ከፍታዋን አጓነ፤ አስተካከላትም፡፡

 • 79:29

  ሌሊቷንም አጨለመ፡፡ ቀንዋንም ገለጸ፡፡

 • 79:30

  ምድርንም ከዚህ በኋላ ዘረጋት፡፡

 • 79:31

  ውሃዋንና ግጦሿን ከእርሷ አወጣ፡፡

 • 79:32

  ጋራዎችንም አደላደላቸው፡፡

 • 79:33

  ለእናንተና ለእንስሶቻችሁ መጣቀሚያ ይኾን ዘንድ (ይህን አደረገ)፡፡

 • 79:34

  ታላቂቱም መዐት በመጣች ጊዜ፣

 • 79:35

  ሰው ሁሉ የሠራውን በሚያስታውስበት ቀን፣

 • 79:36

  ገሀነምም ለሚያይ ሰው በተገለጠች ጊዜ፣

 • 79:37

  የካደ ሰውማ፣

 • 79:38

  ቅርቢቱንም ሕይወት የመረጠ፣

 • 79:39

  ገሀነም እርሷ በእርግጥ መኖሪያው ናት፡፡

 • 79:40

  በጌታው ፊት መቆምን የፈራ ሰውማ ነፍሱንም ከዝንባሌዋ የከለከለ

 • 79:41

  ገነት እርሷ በእርግጥ መኖሪያው ናት፡፡

 • 79:42

  «ከሰዓቲቱ መቼ ነው መኾኛዋ?» ሲሉ ይጠይቁሃል፡፡

 • 79:43

  አንተ እርሷን ከማስታወስ በምን ውስጥ ነህ?

 • 79:44

  (የዕውቀት) መጨረሻዋ ወደ ጌታህ ብቻ ነው፡፡

 • 79:45

  አንተ የሚፈራትን ሰው አስፈራሪ ብቻ ነህ፡፡

 • 79:46

  እነርሱ በሚያዩዋት ቀን ያንዲት ቀን ምሽትን ወይም ረፏዷን እንጅ ያልቆዩ ይመስላሉ፡፡

Paylaş
Tweet'le