86 TARIK

 • 86:1

  በሰማዩ በሌሊት መጪውም እምላለሁ፡፡

 • 86:2

  የሌሊት መጪውም ምን እንደ ኾነ ምን አሳወቀህ?

 • 86:3

  ጨለማን ቀዳጁ ኮከብ ነው፡፡

 • 86:4

  ነፍስ ሁሉ በእርሷ ላይ ጠባቂ ያለባት እንጅ ሌላ አይደለችም፡፡

 • 86:5

  ሰውም ከምን እንደተፈጠረ ይመልከት፡፡

 • 86:6

  ከተስፈንጣሪ ውሃ ተፈጠረ፡፡

 • 86:7

  ከጀርባና ከእርግብግብቶች መካከል የሚወጣ ከኾነ (ውሃ)፡፡

 • 86:8

  እርሱ (አላህ) በመመለሱ ላይ በእርግጥ ቻይ ነው፡፡

 • 86:9

  ምስጢሮች በሚገለጡበት ቀን፡፡

 • 86:10

  ለእርሱም (ለሰው) ኀይልና ረዳት ምንም የለውም፡፡

 • 86:11

  የመመለስ ባለቤት በኾነችው ሰማይም እምላለሁ፡፡

 • 86:12

  (በበቃይ) የመሰንጠቅ ባለቤት በኾነችው ምድርም፤

 • 86:13

  እርሱ (እውነትን ከውሸት) የሚለይ ቃል ነው፡፡

 • 86:14

  እርሱም ቀልድ አይደለም፡፡

 • 86:15

  እነርሱ በእርግጥ ተንኮልን ይሠራሉ፡፡

 • 86:16

  (እኔ) ተንኮልንም እመልሳለሁ፡፡

 • 86:17

  ከሓዲዎችንም ቀን ስጣቸው፡፡ ጥቂትን ጊዜ አቆያቸው፡፡

Paylaş
Tweet'le