87 A'LA

 • 87:1

  ከሁሉ በላይ የኾነውን ጌታህን ስም አሞግሥ፡፡

 • 87:2

  የዚያን (ሁሉን ነገር) የፈጠረውን ያስተካከለውንም፡፡

 • 87:3

  የዚያንም የወሰነውን፡፡ (ለተፈጠረለት ነገር) የመራውንም፡፡

 • 87:4

  የዚያንም ግጦሽን (ለምለም አድርጎ) ያወጣውን፡፡

 • 87:5

  (ከዚያ) ደረቅ ጥቁር ያደረገውንም (አምላክ ስም አሞግስ)፡፡

 • 87:6

  (ቁርኣንን) በእርግጥ እናስነብብሃለን፤ አትረሳምም፡፡

 • 87:7

  አላህ ከሻው ነገር በስተቀር፡፡ እርሱ ግልጹን የሚሸሸገውንም ሁሉ ያውቃልና፡፡

 • 87:8

  ለገሪቱም (ሕግጋት) እንገጥምሃለን፡፡

 • 87:9

  ግሣጼይቱ ብትጠቅም (ሰዎችን) ገሥጽም፡፡

 • 87:10

  (አላህን) የሚፈራ ሰው በእርግጥ ይገሠጻል፡፡

 • 87:11

  መናጢውም ይርቃታል፡፡

 • 87:12

  ያ ታላቂቱን እሳት የሚገባው፡፡

 • 87:13

  ከዚያም በእርሷ ውስጥ አይሞትም ሕያውም አይኾንም፡፡

 • 87:14

  የተጥራራ ሰው በእርግጥ ዳነ፡፡

 • 87:15

  የጌታውንም ስም ያወሳና የሰገደ፡፡

 • 87:16

  ይልቁንም ቅርቢቱን ሕይወት ትመርጣላችሁ፡፡

 • 87:17

  መጨረሻይቱ (ሕይወት) በላጭ ሁል ጊዜ ዘውታሪም ስትኾን፡፡

 • 87:18

  ይህ በፊተኞቹ መጻሕፍት ውስጥ ያልለ ነው፡፡

 • 87:19

  በኢብራሂምና በሙሳ ጽሑፎች ውስጥ፡፡

Paylaş
Tweet'le