90 BELED

 • 90:1

  በዚህ አገር (በመካ) እምላለሁ፡፡

 • 90:2

  አንተ በዚህ አገር ሰፋሪ ስትኾን፡፡

 • 90:3

  በወላጂም በወለዳቸውም ሰዎች (በአዳምና በዘሮቹ ሁሉ እምላለሁ)፡፡

 • 90:4

  ሰውን ሁሉ በእርግጥ በልፋት ውስጥ ኾኖ ፈጠርነው፡፡

 • 90:5

  በእርሱ ላይ አንድም የማይችል መኾኑን ይጠረጥራልን?

 • 90:6

  «ብዙን ገንዘብ አጠፋሁ» ይላል፡፡

 • 90:7

  አንድም ያላየው መኾኑን ያስባልን?

 • 90:8

  ለእርሱ ሁለት ዓይኖችን አላደረግንለትምን?

 • 90:9

  ምላስንና ሁለት ከንፈሮችንም፡፡

 • 90:10

  ሁለትን መንገዶችም አልመራነውምን?

 • 90:11

  ዓቀበቲቱንም አልወጣም፡፡

 • 90:12

  ዓቀበቲቱም (መውጣቷ) ምን እንደኾነች ምን አሳወቀህ?

 • 90:13

  (እርሱ) ጫንቃን መልቀቅ ነው፡፡

 • 90:14

  ወይም የረኃብ ባለቤት በኾነ ቀን ማብላት፡፡

 • 90:15

  የዝምድና ባለቤት የኾነን የቲም፤

 • 90:16

  ወይም የዐፈር ባለቤት የኾነን ድኻ (ማብላት ነው)፡፡

 • 90:17

  (ዐቀበቲቱን አልወጣም)፡፡ ከዚያም ከነዚያ ከአመኑትና በመታገስ አደራ ከተባባሉት፣ በማዘንም አደራ ከተባባሉት ሰዎች አልኾነም፡፡

 • 90:18

  እነዚያ (ይህንን የፈጸሙ) የቀኝ ጓዶች ናቸው፡፡

 • 90:19

  እነዚያም በአንቀጾቻችን የካዱት እነርሱ የግራ ጓዶች ናቸው፡፡

 • 90:20

  በእነርሱ ላይ የተዘጋች እሳት አልለች፡፡

Paylaş
Tweet'le