93 DUHA

 • 93:1

  በረፋዱ እምላለሁ፡፡

 • 93:2

  በሌሊቱም ጸጥ ባለ ጊዜ፤

 • 93:3

  ጌታህ አላሰናበተህም፤ አልጠላህምም፡፡

 • 93:4

  መጨረሻይቱም (ዓለም) ከመጀመሪያይቱ ይልቅ ላንተ በላጭ ናት፡፡

 • 93:5

  ጌታህም ወደ ፊት (ብዙን ስጦታ) በእርግጥ ይሰጥሃል፡፡ ትደሰታለህም፡፡

 • 93:6

  የቲም ኾነህ አላገኘህምና አላስጠጋህምን? (አስጠግቶሃል)፡፡

 • 93:7

  የሳትክም ኾነህ አገኘህ መራህም፡፡

 • 93:8

  ድኻም ኾነህ አገኘህ፤ አከበረህም፡፡

 • 93:9

  የቲምንማ አትጨቁን፡፡

 • 93:10

  ለማኝንም አትገላምጥ፡፡

 • 93:11

  በጌታህም ጸጋ አውራ፤ (ግለጻት)፡፡

Paylaş
Tweet'le