96 ALAK

 • 96:1

  አንብብ በዚያ (ሁሉን) በፈጠረው ጌታህ ስም፡፡

 • 96:2

  ሰውን ከረጋ ደም በፈጠረው (ጌታህ ስም)፡፡

 • 96:3

  አንብብ፤ ጌታህ በጣም ቸር ሲኾን፤

 • 96:4

  ያ በብርዕ ያስተማረ፡፡

 • 96:5

  ሰውን ያላወቀውን ሁሉ ያሳወቀ ሲኾን፡፡

 • 96:6

  በእውነቱ ሰው ወሰንን ያልፋል፡፡

 • 96:7

  ራሱን የተብቃቃ (ባለ ሀብት) ኾኖ ለማየቱ፡፡

 • 96:8

  መመለሻው ወደ ጌታህ ብቻ ነው፡፡

 • 96:9

  አየህን? ያንን የሚከለክለውን፡፡

 • 96:10

  ባሪያን በሰገደ ጊዜ፤

 • 96:11

  አየህን? ንገረኝ (ተከልካዩ) በትክክለኛ መንገድ ላይ ቢኾን፤

 • 96:12

  ወይም (ፈጣሪውን) በመፍራት ቢያዝ፤

 • 96:13

  አየህን? ንገረኝ (ከልካዩ) ቢያስተባብልና (ከእምነት) ቢሸሽ፤

 • 96:14

  አላህ የሚያይ መኾኑን አያውቅምን?

 • 96:15

  ይተው ባይከለከል አናቱን ይዘን እንጎትተዋለን፡፡

 • 96:16

  ውሸታም ስሕተተኛ የኾነችውን አናቱን፡፡

 • 96:17

  ሸንጎውንም ይጥራ፡፡

 • 96:18

  (እኛም) ዘበኞቻችንን እንጠራለን፡፡

 • 96:19

  ይከልከል አትታዘዘው፡፡ ስገድም፤ (ወደ አላህ) ተቃረብም፡፡

Paylaş
Tweet'le