1 FATİHA

 • 1:1

  Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

 • 1:2

  Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,

 • 1:3

  Mərhəmətli və Rəhmliyə,

 • 1:4

  Haqq-hesab gününün Hökmdarına!

 • 1:5

  Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.

 • 1:6

  Bizi doğru yola yönəlt –

 • 1:7

  nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!

Paylaş
Tweet'le