100 ADİYAT

 • 100:1

  And olsun tövşüyə-tövşüyə çapanlara!

 • 100:2

  And olsun dırnaqları ilə qığılcım çıxaranlara!

 • 100:3

  And olsun sübh çağı həmlə edənlərə ki,

 • 100:4

  hücuma keçib tozanaq qaldıraraq

 • 100:5

  qoşunun içərisinə soxulurlar.

 • 100:6

  Həqiqətən, insan Rəbbinə qarşı yaman nankordur.

 • 100:7

  Özü də bunun şahididir.

 • 100:8

  Həqiqətən, o, var-dövlətə çox hərisdir.

 • 100:9

  Məgər o bilmir ki, qəbirlərdə olanlar çıxardılacağı

 • 100:10

  və kökslərdə olanlar aşkar ediləcəyi zaman –

 • 100:11

  məhz o gün Rəbbi onlardan xəbərdar olacaqdır?

Paylaş
Tweet'le