101 KARİA

 • 101:1

  Qəlbləri Qorxuya salan!

 • 101:2

  Qəlbləri Qorxuya salan nədir?

 • 101:3

  Sən haradan biləsən ki, qəlbləri Qorxuya salan nədir?

 • 101:4

  O gün insanlar ətrafa səpələnmiş pərvanələr tək olacaqlar.

 • 101:5

  Dağlar isə didilmiş yun görkəmi alacaqdır.

 • 101:6

  O gün kimin tərəziləri ağır gələrsə

 • 101:7

  xoşbəxt güzəran sürəcək.

 • 101:8

  Kimin tərəziləri yüngül gələrsə,

 • 101:9

  məskəni Haviyə olacaqdır.

 • 101:10

  Sən haradan biləsən ki, o nədir?

 • 101:11

  O, çox qızmar bir oddur!

Paylaş
Tweet'le