104 HÜMEZE

 • 104:1

  Hər bir qeybət edənin, tənə vuranın vay halına!

 • 104:2

  O şəxs ki, mal-dövlət toplayıb onu təkrar-təkrar sayır

 • 104:3

  və elə güman edir ki, var-dövləti onu əbədi saxlayacaqdır.

 • 104:4

  Xeyr! O, mütləq Hutəməyə atılacaqdır.

 • 104:5

  Sən haradan biləsən ki, Hutəmə nədir?

 • 104:6

  Bu, Allahın qaladığı Oddur.

 • 104:7

  O Od ki, qalxıb ürəklərə çatacaq.

 • 104:8

  Həqiqətən, o Od onların üzərində qapanacaqdır.

 • 104:9

  Özləri də orada yüksək dirəklərə bağlanmış olacaqlar.

Paylaş
Tweet'le