105 FİL

 • 105:1

  Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi?

 • 105:2

  Məgər Rəbbin onların hiyləsini dolaşığa salmadımı?

 • 105:3

  Onların üzərinə qatar-qatar quşlar göndərdi.

 • 105:4

  O quşlar ki, onların üstünə odda bişmiş bərk gildən daşlar yağdırdı.

 • 105:5

  Allah onları sanki yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi.

Paylaş
Tweet'le