108 KEVSER

  • 108:1

    Həqiqətən, Biz Kovsəri sənə bağışladıq.

  • 108:2

    Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs!

  • 108:3

    Doğrusu, sənə ədavət bəsləyənin özü sonsuzdur.

Paylaş
Tweet'le