110 NASR

  • 110:1

    Allahın köməyi və qələbə gəldiyi zaman,

  • 110:2

    insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə

  • 110:3

    həmd ilə Rəbbini təriflə və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!

Paylaş
Tweet'le