114 NAS

 • 114:1

  De: “Sığınıram insanların Rəbbinə,

 • 114:2

  insanların Hökmdarına,

 • 114:3

  insanların məbuduna!

 • 114:4

  Vəsvəsə verənin, Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən geri çəkilən şeytanın şərindən.

 • 114:5

  O şeytan ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır,

 • 114:6

  cinlərdən də olur, insanlardan da!”

Paylaş
Tweet'le