55 RAHMAN

 • 55:1

  Mərhəmətli Allah

 • 55:2

  Quranı öyrətdi.

 • 55:3

  İnsanı yaratdı,

 • 55:4

  ona danışmağı öyrətdi.

 • 55:5

  Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə hərəkət edir.

 • 55:6

  Otlar da, ağaclar da səcdə edir.

 • 55:7

  Allah göyü ucaltdı və tərəzini qoydu ki,

 • 55:8

  çəkidə həddi aşmayasınız.

 • 55:9

  Əşyaları tərəzidə insafla çəkin və çəkini əskiltməyin.

 • 55:10

  O, yeri məxluqat üçün döşədi.

 • 55:11

  Orada meyvələr və salxımlı xurma ağacları vardır.

 • 55:12

  Həmçinin saçaqlı dənli bitkilər və xoş ətirli çiçəklər də vardır.

 • 55:13

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:14

  O, insanı saxsı kimi quru gildən yaratdı,

 • 55:15

  cinləri də təmiz oddan yaratdı.

 • 55:16

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:17

  Allah iki məşriqin və iki məğribin Rəbbidir.

 • 55:18

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:19

  O, qarşı-qarşıya gələn iki dənizi bir-birinə qovuşdurdu.

 • 55:20

  Onların arasında maneə vardır, onu keçə bilməzlər.

 • 55:21

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:22

  Onlardan mirvari və mərcan çıxır.

 • 55:23

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:24

  Dənizdə dağlar kimi, yelkənləri qaldırılmış halda üzən gəmilər də Onundur.

 • 55:25

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:26

  Yer üzündə olan hər kəs ölümə məhkumdur.

 • 55:27

  Ancaq Rəbbinin əzəmətli və kəramətli Üzü əbədidir.

 • 55:28

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:29

  Göylərdə və yerdə olan hər kəs ehtiyacı olan şeyi Ondan diləyir. O hər gün bir işdədir.

 • 55:30

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:31

  Ey ağır yükü olan insan və cin tayfası! Tezliklə ancaq sizinlə məşğul olacağıq.

 • 55:32

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:33

  Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin hüdudlarını yarıb keçə bilərsinizsə, keçin! Siz ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə bilərsiniz.

 • 55:34

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:35

  Sizin üstünüzə tüstüsüz alov və ərimiş mis (və ya tüstü) göndəriləcək və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz.

 • 55:36

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:37

  Göy yarılıb dağ edilmiş yağ (yaxud ərinmiş qurğuşun) kimi qıpqırmızı olacaqdır.

 • 55:38

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:39

  O gün nə insan, nə də cin günahı barəsində sorğu-sual olunmayacaqdır.

 • 55:40

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:41

  Günahkarlar simalarından tanınacaq, kəkillərindən və ayaqlarından yaxalanacaqlar.

 • 55:42

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:43

  Budur günahkarların yalan hesab etdikləri Cəhənnəm!

 • 55:44

  Onlar onunla qaynar su arasında dolanacaqlar.

 • 55:45

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:46

  Rəbbinin hüzurunda durmaqdan qorxanları iki Cənnət bağı gözləyir.

 • 55:47

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:48

  İkisində də növbənöv meyvələrlə dolu budaqlar vardır.

 • 55:49

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:50

  İkisində də iki axar bulaq vardır.

 • 55:51

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:52

  İkisində də hər meyvədən qoşa-qoşa vardır.

 • 55:53

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:54

  Onlar orada astarları atlazdan olan döşəklərə dirsəklənəcəklər. Hər iki bağın meyvələri onlara yaxın olacaqdır.

 • 55:55

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:56

  Orada gözlərini öz ərlərinə dikmiş, onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır.

 • 55:57

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:58

  Onlar sanki yaqut və mərcandırlar.

 • 55:59

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:60

  Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıq deyildirmi?

 • 55:61

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:62

  Bu ikisindən başqa daha iki Cənnət bağı da vardır.

 • 55:63

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:64

  Hər ikisi tünd yaşıldır.

 • 55:65

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:66

  İkisində də fəvvarə vuran iki bulaq vardır.

 • 55:67

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:68

  İkisində də cürbəcür meyvələr, xurma ağacları və nar vardır.

 • 55:69

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:70

  Orada xoş xasiyyətli, gözəl qızlar vardır.

 • 55:71

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:72

  Çadırlarda gözlərini öz ərlərinə dikmiş hurilər vardır.

 • 55:73

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:74

  Onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır.

 • 55:75

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:76

  Onlar yaşıl balışlara və gözəl döşəkcələrə dirsəklənəcəklər.

 • 55:77

  Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

 • 55:78

  Sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər mübarəkdir.

Paylaş
Tweet'le