68 KALEM

 • 68:1

  Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!

 • 68:2

  Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.

 • 68:3

  Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.

 • 68:4

  Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!

 • 68:5

  Sən də görəcəksən, onlar da –

 • 68:6

  hansınızın dəli olduğunu.

 • 68:7

  Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.

 • 68:8

  Elə isə haqqı yalan sayanlara güzəştə getmə.

 • 68:9

  Müşriklər istəyirlər ki, sən onlara güzəşt edəsən, onlar da sənə güzəşt etsinlər.

 • 68:10

  İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa,

 • 68:11

  qeybət edənə, dedi-qodu yayana,

 • 68:12

  xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara,

 • 68:13

  daş ürəkliyə, bunlardan sonra da başqasının adını mənimsəyən fırıldaqçıya –

 • 68:14

  o adam var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə.

 • 68:15

  Ayələrimiz ona oxunduğu zaman: “Bu, keçmişdəkilərin əsatirlərindəndir!”– deyər.

 • 68:16

  Biz onun burnuna damğa vuracağıq.

 • 68:17

  Həqiqətən, Biz bağ sahiblərini sınağa çəkdiyimiz kimi onları da sınağa çəkdik. O zaman bağ sahibləri səhər açılanda bağda olan meyvələri mütləq dərəcəklərinə and içmişdilər

 • 68:18

  və heç bir istisna da etməmişdilər (“inşallah” deməmişdilər).

 • 68:19

  Onlar yuxuda ikən Rəbbinin əzabı o bağı bürüdü.

 • 68:20

  Bağ yanıb zülmət gecə kimi qapqara oldu.

 • 68:21

  Onlar səhər qalxdıqda bir-birlərini çağırdılar:

 • 68:22

  “Əgər meyvə dərəcəksinizsə, bağınıza erkən gedin!”

 • 68:23

  Onlar bağa yollandılar, yol boyu da bir-birlərinə belə pıçıldayırdılar:

 • 68:24

  “Bu gün oraya – yanınıza heç bir kasıb girməsin!”

 • 68:25

  Onlar bu məqsədlə kasıbları bağa buraxmamağa qadir olacaqlarını zənn edib erkən getdilər.

 • 68:26

  Bağı görəndə isə belə dedilər: “Deyəsən, biz düz gəlməmişik!

 • 68:27

  Xeyr! Biz bu bağın xeyrindən məhrum olmuşuq!”

 • 68:28

  Onların ən insaflısı dedi: “Məgər mən sizə Allahın şəninə təriflər söyləyin deməmişdimmi?”

 • 68:29

  Onlar dedilər: “Rəbbimiz pakdır, müqəddəsdir! Həqiqətən də, biz özümüzə zülm etmişik!”

 • 68:30

  Onlar dönüb bir-birlərini qınamağa başladılar

 • 68:31

  və dedilər: “Vay halımıza! Biz həddi aşanlarıq!

 • 68:32

  Ola bilsin ki, Rəbbimiz bizə bu bağın əvəzinə ondan daha yaxşısını versin. Əlbəttə, biz Rəbbimizə yönəlirik”.

 • 68:33

  Dünyadakı əzab belədir. Axirət əzabı isə daha böyükdür! Kaş biləydilər!

 • 68:34

  Şübhəsiz ki, müttəqilər üçün Rəbbin dərgahında Nəim bağları hazırlanmışdır.

 • 68:35

  Biz heç müsəlmanları günahkarlara tay tutarıqmı?

 • 68:36

  Sizə nə olub, necə hökm verirsiniz?

 • 68:37

  Yoxsa sizin elə bir kitabınız vardır ki, üsyankarla itaətkarın eyni olduğunu ondan oxuyursunuz?

 • 68:38

  Ya da onda bəyəndiyiniz hər bir şeyin sizin olacağı yazılmışdır?

 • 68:39

  Yaxud Bizimlə Qiyamət gününədək əhd bağlamısınız ki, istədiyiniz hər şey sizin olacaqdır?

 • 68:40

  Onlardan soruş ki, kim buna zamin duracaqdır?

 • 68:41

  Yoxsa onların şərikləri vardır? Əgər doğru danışırlarsa, onda qoy şəriklərini gətirsinlər.

 • 68:42

  Ayağın açılacağı və onlar səcdəyə çağırılacaqları, lakin buna qadir ola bilməyəcəkləri gün –

 • 68:43

  onların baxışları yazıq görkəm alacaq, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Hərçənd ki, onlar dünyada ikən sağ-salamat halda səcdə qılmağa dəvət olunurdular.

 • 68:44

  Bu Sözü yalan sayanları Mənim öhdəmə burax. Biz onları tovlayıb bilmədikləri bir yöndən tədricən əzaba sürükləyirik.

 • 68:45

  Hələlik Mən onlara möhlət verirəm. Şübhəsiz ki, Mənim kafirlər üçün qurduğum hiyləm çox güclüdür.

 • 68:46

  Yoxsa sən onlardan bir muzd istəyirsən və onlar da ağır bir borca düşüblər?

 • 68:47

  Yoxsa qeyb onların əlindədir və onlar da ona baxıb istədiklərini yazırlar?

 • 68:48

  Sən öz Rəbbinin hökmünə səbir et və balıq sahibi Yunus kimi olma! O zaman o, qəm-qüssə içində Rəbbinə dua etmişdi.

 • 68:49

  Əgər Rəbbinin mərhəməti ona yetişməsəydi, o, qınanmış halda heç bir bitki bitməyən boş yerə atılacaqdı.

 • 68:50

  Lakin Rəbbi onu seçib əməlisalehlərdən etdi.

 • 68:51

  Həqiqətən, kafirlər Zikri (Quranı) eşitdikləri zaman öz baxışları ilə az qala səni gözə gətirələr. Onlar çarəsizlikdən: “O, dəlidir!”– deyirlər.

 • 68:52

  Halbuki bu Quran aləmlər üçün öyüd-nəsihətdən başqa bir şey deyildir.

Paylaş
Tweet'le