75 KIYAMET

 • 75:1

  And içirəm Qiyamət gününə!

 • 75:2

  And içirəm peşmançılıq çəkən nəfsə!

 • 75:3

  İnsan elə düşünür ki, Biz onun sümüklərini yığa bilməyəcəyik.

 • 75:4

  Mütləq yığacağıq! Biz onun barmaq uclarını bərpa etməyə qadirik.

 • 75:5

  Lakin insan bundan sonra da günah etmək fikrindədir.

 • 75:6

  O: “Qiyamət günü nə vaxt olacaq!”– deyə rişxəndlə soruşur.

 • 75:7

  Gözlər bərələ qalacağı,

 • 75:8

  ay tutulacağı

 • 75:9

  və günəşlə ayın qovuşacağı zaman –

 • 75:10

  o gün insan deyəcəkdir: “Hara qaçaq?”

 • 75:11

  Xeyr, o gün pənah aparılacaq yer tapılmayacaq.

 • 75:12

  O gün qayıdış ancaq sənin Rəbbinə olacaqdır.

 • 75:13

  O gün insana əvvəllər etdiyi və sonraya saxladığı əməlləri barədə xəbər veriləcəkdir.

 • 75:14

  Əslində, insan öz əleyhinə şahidlik edəcəkdir;

 • 75:15

  üzrlü olub-olmadığı bütün halları ortaya qoysa da.

 • 75:16

  Cəbrail sənə Quranı nazil etdikdə onu tələm-tələsik yadda saxlamaq üçün dilini tərpətmə!

 • 75:17

  Şübhəsiz ki, sənin qəlbində onun qərar tutması və dilinlə onun oxunması Bizə aiddir.

 • 75:18

  Biz onu oxuduğumuz zaman sən onun oxunuşunu izlə.

 • 75:19

  Sonra, sözsüz ki, onu izah etmək də Bizə aiddir.

 • 75:20

  Xeyr! Əksinə, siz tez ötüb keçən fani dünyanı sevir,

 • 75:21

  Axirətdən isə uzaqlaşırsınız.

 • 75:22

  O gün neçə-neçə üzlər nurlanacaq

 • 75:23

  və öz Rəbbinə baxacaqdır.

 • 75:24

  O gün neçə-neçə üzlər də tutulub qaralacaq,

 • 75:25

  və yəqin edəcək ki, onlara müsibət artıq üz vermişdir.

 • 75:26

  Xeyr, o ruh körpücük sümüklərinə yetişəcəyi zaman;

 • 75:27

  “Ovsunu kim oxuyacaq?”– deyiləcəkdir.

 • 75:28

  Can verən adam dünya həyatından ayrıldığını yəqin edəcəyi,

 • 75:29

  və ayaq ayağa dolaşacağı zaman –

 • 75:30

  o gün hər kəs Rəbbinin hüzuruna gətiriləcəkdir.

 • 75:31

  O kafir nə Quranı təsdiq etdi, nə də namaz qıldı.

 • 75:32

  Haqqı da yalan saydı və üz döndərdi.

 • 75:33

  Sonra da lovğa-lovğa öz ailəsinin yanına getdi.

 • 75:34

  Vay sənin halına, vay!

 • 75:35

  Yenə də vay sənin halına, vay!

 • 75:36

  Bəlkə insan özbaşına qoyulacağını güman edir?

 • 75:37

  Məgər o, kişi toxumundan axıdılan bir damla nütfə deyildimi?

 • 75:38

  Sonra laxtalanmış qan oldu. Allah onu yaradıb kamil bir görkəmə saldı.

 • 75:39

  Ondan da bir cüt kişi və qadın yaratdı.

 • 75:40

  Məgər O, ölüləri diriltməyə qadir deyil?

Paylaş
Tweet'le