77 MÜRSELAT

 • 77:1

  And olsun xeyirlə göndərilənlərə

 • 77:2

  və şiddətlə əsənlərə!

 • 77:3

  And olsun Allahın əmrini yaydıqca yayanlara,

 • 77:4

  haqqı nahaqdan ayırdıqca ayıranlara

 • 77:5

  və zikri çatdıranlara –

 • 77:6

  üzr diləmək və ya qorxutmaq üçün çatdıranlara!

 • 77:7

  Sizə vəd edilmiş Qiyamət mütləq vaqe olacaqdır.

 • 77:8

  Ulduzlar sönəcəyi zaman;

 • 77:9

  Göy yarılacağı zaman;

 • 77:10

  Dağlar dağılacağı zaman;

 • 77:11

  Elçilərə vaxt təyin olunacağı zaman –

 • 77:12

  deyiləcəkdir: “Bunlara verilmiş möhlət hansı günə qədərdir?”

 • 77:13

  Deyiləcəkdir: “Ayırd etmə gününədək!”

 • 77:14

  Sən ayırd etmə gününün nə olduğunu bilirsənmi?

 • 77:15

  Qiyaməti yalan sayanların o Gün vay halına!

 • 77:16

  Yoxsa Biz ilk nəsilləri həlak etmədikmi?!

 • 77:17

  Sonrakıları da onlara qatacağıq.

 • 77:18

  Biz günah sahibləri ilə belə davranırıq.

 • 77:19

  Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına!

 • 77:20

  Məgər Biz sizi dəyərsiz bir sudan (nütfədən) xəlq etmədikmi?

 • 77:21

  Biz onu etibarlı bir yerdə yerləşdirmədikmi –

 • 77:22

  məlum bir vaxta kimi?

 • 77:23

  Biz nütfəni yaratmağa qadir olduq. Nə gözəl Qadir olanlarıq Biz!

 • 77:24

  Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına!

 • 77:25

  Məgər Biz yeri məskən etmədikmi –

 • 77:26

  dirilər və ölülərə?

 • 77:27

  Orada möhkəm dayanan uca dağlar yaratmadıqmı və sizə şirin sulardan içirtmədikmi?

 • 77:28

  Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına!

 • 77:29

  Onlara belə deyiləcək: “Gedin yalan hesab etdiyiniz Cəhənnəmə!

 • 77:30

  Üç qola ayrılan kölgəliyə gedin!”

 • 77:31

  Ora nə kölgə salır, nə də alovdan qoruyur.

 • 77:32

  Cəhənnəm hərəsi hündür imarət həcmində qığılcımlar püskürür.

 • 77:33

  Onlar sanki sarı dəvələrdir.

 • 77:34

  Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına!

 • 77:35

  Bu, günahkarların danışa bilməyəcəkləri bir gündür.

 • 77:36

  Onlara üzrxahlıq üçün izin belə verilməyəcəkdir.

 • 77:37

  Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına!

 • 77:38

  Bu gün, haqqı batildən ayırd etmə günüdür. Ey kafirlər! Biz həm sizi, həm də əvvəlkiləri bir yerə cəm etdik!

 • 77:39

  Əgər hiyləniz varsa, Mənə qarşı işlədin!

 • 77:40

  Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına!

 • 77:41

  Şübhəsiz ki, müttəqilər kölgəliklərdə, çeşmələr başında

 • 77:42

  və istədikləri meyvələr içində olacaqlar.

 • 77:43

  Onlara deyiləcək: “Xeyirxah əməllərinizə görə nuşcanlıqla yeyin-için!

 • 77:44

  Şübhəsiz ki, Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq!”

 • 77:45

  Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına!

 • 77:46

  Kafirlərə deyiləcək: “Yeyin və bir az əylənin! Həqiqətən, siz günahkarlarsınız!

 • 77:47

  O gün Qiyaməti yalan sayanların vay halına!

 • 77:48

  Onlara: “Rüku edin!”– deyildiyi zaman rüku etməzlər.

 • 77:49

  O gün haqqı yalan sayanların vay halına!

 • 77:50

  Onlar bu Qurandan sonra hansı sözə inanacaqlar?

Paylaş
Tweet'le