79 NAZİAT

 • 79:1

  And olsun kafirlərin canını zorla alanlara!

 • 79:2

  And olsun möminlərin canını rahatlıqla alanlara!

 • 79:3

  And olsun göydə üzdükcə üzənlərə!

 • 79:4

  And olsun ötdükcə ötənlərə!

 • 79:5

  And olsun buyruqları yerinə yetirənlərə!

 • 79:6

  O gün lərzəyə gələn lərzələnəcək,

 • 79:7

  onun ardınca təkrar lərzələnəcək.

 • 79:8

  Həmən gün qəlblər qorxudan tir-tir əsəcək.

 • 79:9

  Bu qəlb sahiblərinin gözləri məzlum görkəm alacaq.

 • 79:10

  Onlar deyirlər: “Yəni biz yenidən bundan qabaqkı halımıza döndəriləcəyik?

 • 79:11

  Sümüklərimiz çürüdükdən sonra?”

 • 79:12

  Onlar dedilər: “Belə olduğu halda bu, zərərli bir qayıdışdır”.

 • 79:13

  O surun üfürülməsi təkcə qorxunc bir səsdir.

 • 79:14

  O vaxt onlar ləngimədən qəbirlərindən yerin səthinə çıxacaqlar.

 • 79:15

  Musanın hadisəsi sənə yetişdimi?

 • 79:16

  O zaman Rəbbi onu müqəddəs Tuva vadisində səsləyib demişdi:

 • 79:17

  “Fironun yanına yollan! O, həddini çox aşmışdır.

 • 79:18

  De: “Günahlardan xilas olmaq istəyirsənmi?

 • 79:19

  Səni Rəbbinə doğru yönəldimmi ki, Ondan qorxub çəkinəsən?”

 • 79:20

  Musa ən böyük möcüzəni Firona göstərdi.

 • 79:21

  O isə haqqı yalan sayıb üsyankar olduğunu göstərdi.

 • 79:22

  Sonra da üz döndərib fəsad törətməyə girişdi.

 • 79:23

  O, camaatını toplayıb onlara hündür səslə müraciət edərək

 • 79:24

  dedi: “Sizin ən uca rəbbiniz mənəm!”

 • 79:25

  Belə olduqda, Allah da onu dünya və Axirət əzabı ilə yaxaladı.

 • 79:26

  Həqiqətən, bunda Allahdan qorxanlardan ötrü işarə var.

 • 79:27

  Sizin yaradılışınız çətindir, yoxsa göyün? Allah onu qurdu,

 • 79:28

  onun qübbəsini yüksəltdi və düzəldib kamilləşdirdi,

 • 79:29

  gecəsini qaranlıq edib, səhərini də nurlandırdı.

 • 79:30

  Sonra yeri döşəyib,

 • 79:31

  onda su və otlaq yaratdı,

 • 79:32

  dağları da yerə bərkitdi.

 • 79:33

  Bunlar sizin və mal-qaranızın faydalanmasından ötrüdür.

 • 79:34

  Ən böyük fəlakətin gəldiyi zaman –

 • 79:35

  o gün insan törətdiklərini xatırlayacaqdır.

 • 79:36

  Cəhənnəm isə hər görmə qabiliyyətliyə göstəriləcəkdir.

 • 79:37

  Kim həddi aşmışsa,

 • 79:38

  dünya həyatını axirətdən üstün bilmişsə,

 • 79:39

  həqiqətən, Cəhənnəm onun sığınacağı olacaqdır.

 • 79:40

  Ancaq kim Rəbbinin hüzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə ehtirası yasaq etmişsə,

 • 79:41

  həqiqətən, Cənnət onun məskəni olacaq.

 • 79:42

  Səndən o Saat barəsində: “O nə vaxt qopacaq?”– deyə soruşurlar.

 • 79:43

  Axı sən onu haradan biləsən?!

 • 79:44

  Onu kamil bilmək sənin Rəbbinə aiddir.

 • 79:45

  Sən yalnız ondan qorxanı xəbərdar edənsən.

 • 79:46

  Onlar Qiyaməti gördükləri an dünyada yalnız bir axşam çağı və yaxud bir gündüz qədər yaşadıqlarını güman edəcəklər!

Paylaş
Tweet'le