80 ABESE

 • 80:1

  O qaşqabağını sallayıb üzünü yana çevirdi –

 • 80:2

  yanına bir korun gəlməsinə görə.

 • 80:3

  Nə bilirdin ki, bəlkə o günahlardan təmizlənəcəkdi

 • 80:4

  və yaxud nəsihət dinləyib faydalanacaqdı.

 • 80:5

  Nəsihətə ehtiyacı olmayana gəlincə isə –

 • 80:6

  sən ona diqqət yetirirsən.

 • 80:7

  Onun təmizlənməməyinin sənə bir dəxli yoxdur.

 • 80:8

  Səy göstərib sənin yanına gələn,

 • 80:9

  Allahdan qorxan kimsəyə gəlincə,

 • 80:10

  ona məhəl qoymursan!

 • 80:11

  Xeyr! Şübhəsiz ki, bu, bir nəsihətdir.

 • 80:12

  Kim istəsə, qoy onu xatırlayıb ibrət alsın.

 • 80:13

  Bu Quran kəramətli səhifələrdədir,

 • 80:14

  yüksək və pak səhifələrdədir.

 • 80:15

  Bu səhifələr elçilərin əllərində –

 • 80:16

  möhtərəm və müti olanların əllərindədir.

 • 80:17

  Qoy ölsün kafir insan! O necə də nankordur!

 • 80:18

  Qoy baxıb görsün Allah onu nədən yaradıb?

 • 80:19

  Allah onu nütfədən yaratdı və müəyyən şəkildə formalaşdırdı.

 • 80:20

  Sonra da onun yolunu asanlaşdırdı.

 • 80:21

  Sonra onu öldürüb qəbirə yerləşdirdi.

 • 80:22

  İstədiyi bir zaman onu dirildəcəkdir.

 • 80:23

  Xeyr! O, hələ də Allahın ona buyurduğunu yerinə yetirməmişdir.

 • 80:24

  Qoy insan yediyinə diqqət yetirsin bir az!

 • 80:25

  Həqiqətən, yağışı bol-bol Biz yağdırırıq.

 • 80:26

  Sonra da yeri çat-çat yarıb

 • 80:27

  orada taxıl yetişdiririk.

 • 80:28

  Habelə üzüm və yonca,

 • 80:29

  zeytun və xurma ağacları,

 • 80:30

  sıx-sıx bağlar,

 • 80:31

  meyvələr və otlar da bitiririk.

 • 80:32

  Bu nemətlər sizin istifadəniz və mal-qaranızın faydalanması üçündür.

 • 80:33

  Qulaqbatırıcı bir səs gələndə –

 • 80:34

  o gün insan qaçacaq öz qardaşından,

 • 80:35

  anasından, atasından,

 • 80:36

  arvadından və övladlarından!

 • 80:37

  O gün onlardan hər birinin yetərincə işi olacaqdır.

 • 80:38

  O gün neçə-neçə üzlər parlayacaq,

 • 80:39

  güləcək və fərəhlənəcəkdir.

 • 80:40

  O gün neçə-neçə üzlərə toz-torpaq hopacaq,

 • 80:41

  onları zülmət bürüyəcəkdir.

 • 80:42

  Məhz onlar kafirlər, günahkarlardır!

Paylaş
Tweet'le