81 TEKVİR

 • 81:1

  Günəş sarınacağı zaman,

 • 81:2

  ulduzlar soluxub sönəcəyi zaman,

 • 81:3

  dağlar hərəkətə gətiriləcəyi zaman,

 • 81:4

  boğaz dəvələr başlı-başına qalacaqları zaman,

 • 81:5

  vəhşi heyvanlar bir yerə toplanılacağı zaman,

 • 81:6

  dənizlər alovlanacağı zaman,

 • 81:7

  hər kəs öz tayına qovuşdurulacağı zaman,

 • 81:8

  diri-diri torpağa basdırılmış qız uşağı soruşulacağı zaman –

 • 81:9

  hansı günaha görə öldürülmüşdür;

 • 81:10

  səhifələr açılacağı zaman,

 • 81:11

  göy qopardılacağı zaman,

 • 81:12

  Cəhənnəm alovlandırılacağı zaman

 • 81:13

  və Cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman,

 • 81:14

  hər kəs bu gün üçün özünə nə tədarük etdiyini biləcəkdir.

 • 81:15

  And içirəm gecə çıxıb gündüz batan ulduzlara,

 • 81:16

  seyrə çıxıb gizlənən səyyarələrə,

 • 81:17

  qaralmaqda olan gecəyə,

 • 81:18

  və açılmaqda olan səhərə!

 • 81:19

  Həqiqətən, bu, möhtərəm Elçimizin sözüdür.

 • 81:20

  O elçi ki, qüvvətlidir, Ərşin sahibi yanında böyük hörmət sahibidir,

 • 81:21

  orada itaət ediləndir, etibarlıdır.

 • 81:22

  Sizin dostunuz Muhəmməd divanə deyildir.

 • 81:23

  O, Cəbraili aydın üfüqdə gördü.

 • 81:24

  O, qeybdən də xəsislik edən deyildir.

 • 81:25

  Bu Quran daşqalaq olunmuş şeytanın sözü də deyildir.

 • 81:26

  Elə isə ondan üz döndərib hara gedirsiniz?

 • 81:27

  Bu, aləmlərə yalnız bir nəsihətdir –

 • 81:28

  sizlərdən doğru yolda olmaq istəyənlər üçün.

 • 81:29

  Aləmlərin Rəbbi Allah istəməyincə, siz istəyə bilməzsiniz!

Paylaş
Tweet'le