82 İNFİTAR

 • 82:1

  Göy parçalanacağı zaman,

 • 82:2

  ulduzlar səpələnəcəyi zaman,

 • 82:3

  dənizlər daşıb bir-birinə qarışacağı zaman,

 • 82:4

  qəbirlər çevriləcəyi zaman,

 • 82:5

  hər kəs əvvəlcədən özü üçün nəyi tədarük edib, nəyi sonraya saxladığını biləcəkdir.

 • 82:6

  Ey insan! Səni öz Səxavətli Rəbbinə qarşı qoyan nədir?

 • 82:7

  O ki, səni yaradıb kamilləşdirdi və sənə gözəl bir surət verdi.

 • 82:8

  Səni istədiyi şəklə saldı.

 • 82:9

  Xeyr! Əksinə, siz Qiyaməti yalan hesab edirsiniz!

 • 82:10

  Həqiqətən, sizin üstünüzdə nəzarətçilər vardır –

 • 82:11

  çox möhtərəm, əməllərinizi yazanlar.

 • 82:12

  Onlar sizin nə etdiklərinizi bilirlər.

 • 82:13

  Həqiqətən, itaətkarlar nemət içində olacaqlar.

 • 82:14

  Şübhəsiz ki, günahkarlar da Cəhənnəmdə olacaqlar.

 • 82:15

  Onlar ora Haqq-hesab günü girəcəklər.

 • 82:16

  Onlar əsla ondan yayına bilməyəcəklər.

 • 82:17

  Sən haradan biləydin ki, Haqq-hesab günü nədir?

 • 82:18

  Doğrudan da, sən haradan biləydin ki, Haqq-hesab günü nədir?

 • 82:19

  O gün heç kəs heç kəsə fayda verə bilməz və həmin gün hakimiyyət Allaha məxsus olacaqdır!

Paylaş
Tweet'le