83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Çəkidə və ölçüdə aldadanların vay halına!

 • 83:2

  O kəslərin ki, camaatdan bir şey aldıqda onu tam almaq istəyərlər,

 • 83:3

  onlar üçün bir şey ölçdükdə və ya çəkdikdə onu ziyana salarlar.

 • 83:4

  Onlar dirildiləcəklərini fikirləşmirlərmi?

 • 83:5

  Həm də əzəmətli bir gündə.

 • 83:6

  O gündə ki, insanlar aləmlərin Rəbbinin qarşısında dayanacaqlar.

 • 83:7

  Xeyr! Həqiqətən, günahkarların kitabı Siccindədir.

 • 83:8

  Sən haradan biləsən ki, Siccin nədir?!

 • 83:9

  O, yazılı bir kitabdır!

 • 83:10

  O gün haqqı yalan hesab edənlərin vay halına!

 • 83:11

  O kəslərin ki, Haqq-hesab gününü yalan hesab edirlər.

 • 83:12

  Amma bunu, həddini aşan günahkardan başqa, heç kəs yalan hesab etməz.

 • 83:13

  Ayələrimiz ona oxunduğu zaman: “Bu, keçmişdəkilərin uydurduğu əfsanələrdir!”– deyir.

 • 83:14

  Xeyr! Onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür.

 • 83:15

  Xeyr, həmin gün onlarla Rəbbi arasına pərdə çəkiləcək!

 • 83:16

  Sonra onlar Cəhənnəmə girəcəklər

 • 83:17

  və onlara deyiləcək: “Budur sizin yalan hesab etdiyiniz Cəhənnəm!”

 • 83:18

  Xeyr! Həqiqətən, itaətkarların kitabı İlliyyundadir!

 • 83:19

  Sən haradan biləsən ki, İlliyyun nədir?!

 • 83:20

  O, elə bir yazılı kitabdır ki,

 • 83:21

  onu yalnız Allaha yaxın olanlar görürlər!

 • 83:22

  Həqiqətən, itaətkarlar nemətlər içində olacaqlar.

 • 83:23

  Onlar taxtlar üstündə seyrə dalacaqlar.

 • 83:24

  Sən onların çöhrəsində səadət parlaqlığı görəcəksən.

 • 83:25

  Onlara möhürlü şərabdan içirdiləcəkdir.

 • 83:26

  Onun möhürü müşkdür. Qoy çalışanlar onun üçün səy göstərsinlər!

 • 83:27

  Onun qatışığı isə təsnim bulağındandır.

 • 83:28

  O təsnim elə bir bulaqdır ki, ondan Allaha yaxın olanlar içərlər.

 • 83:29

  Doğrudan da, günah edənlər iman gətirənlərə gülürdülər,

 • 83:30

  onların yanından keçdikdə bir-birinə qaş-göz edirdilər,

 • 83:31

  öz ailələrinin yanına fərəhlə qayıdırdılar,

 • 83:32

  möminləri gördükdə isə deyirdilər: “Həqiqətən, bunlar azmışlardır!”

 • 83:33

  Halbuki bu günahkarlar onlara gözətçi qoyulmamışdılar.

 • 83:34

  Bu gün məhz iman gətirənlər kafirlərə güləcəklər.

 • 83:35

  Onlar taxtlar üstündə ətrafa baxacaqlar.

 • 83:36

  Kafirlər törətdiklərinin cəzasını aldılarmı?!

Paylaş
Tweet'le