84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Göy yarılacağı

 • 84:2

  və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman;

 • 84:3

  Yer dümdüz ediləcəyi,

 • 84:4

  içindəkiləri kənara atıb boşalacağı

 • 84:5

  və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman;

 • 84:6

  Ey insan! Sən, həqiqətən də, səy göstərib Rəbbinə tərəf can atırsan. Sən Onunla qarşılaşacaqsan!

 • 84:7

  Kimin kitabı sağ əlinə veriləcəksə,

 • 84:8

  o, yüngül sorğu-suala tutulacaq

 • 84:9

  və sevincək öz ailəsinə qayıdacaqdır!

 • 84:10

  Kimin kitabı arxa tərəfindən veriləcəksə,

 • 84:11

  o özünə ölüm diləyəcək

 • 84:12

  və alovlu oda atılacaqdır!

 • 84:13

  Sözsüz ki, o, dünyada ikən öz ailəsində sevinc içində idi

 • 84:14

  və elə güman edirdi ki, Rəbbinin hüzuruna qayıtmayacaqdır.

 • 84:15

  Xeyr! Sözsüz ki, Rəbbi onu görürdü.

 • 84:16

  And içirəm şəfəqə,

 • 84:17

  gecəyə və onun ağuşuna aldıqlarına,

 • 84:18

  bədirlənmiş on dörd gecəlik aya!

 • 84:19

  Siz mütləq haldan-hala keçib dəyişəcəksiniz.

 • 84:20

  Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər

 • 84:21

  və onlara Quran oxunduqda səcdə etmirlər?

 • 84:22

  Əksinə, küfr edənlər haqqı yalan sayırlar.

 • 84:23

  Allah onların nəyi gizlətdiklərini çox yaxşı bilir!

 • 84:24

  Elə isə onları ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ,

 • 84:25

  iman gətirib yaxşı işlər görənlər istisna olmaqla! Onlar üçün tükənməz mükafatlar hazırlanmışdır.

Paylaş
Tweet'le