85 BURUC

 • 85:1

  And olsun bürclü göyə!

 • 85:2

  And olsun vədə verilmiş günə!

 • 85:3

  And olsun şahidlik edənə və edilənə!

 • 85:4

  Məhv olsun xəndək kənarında yığışanlar!

 • 85:5

  Odunla alışdırılmış xəndək.

 • 85:6

  Onlar o xəndəyin qırağında oturub,

 • 85:7

  möminlərə öz verdikləri işgəncələrə şahidlik edirdilər.

 • 85:8

  Kafirlər onlardan yalnız Qüdrətli, Tərifəlayiq Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar.

 • 85:9

  Halbuki, göylərdə və yerdə mütləq hakimiyyət Ona məxsusdur. Allah hər şeyə Şahiddir.

 • 85:10

  O kəslər ki, mömin kişi və qadınları yandırmaqla sınağa çəkmiş, sonra da tövbə etməmişlər, onlara Cəhənnəm əzabı və onları yandırıb-yaxacaq od əzabı hazırlanmışdır.

 • 85:11

  Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün ağacları altından çaylar axan Cənnət bağları vardır. Bu, böyük müvəffəqiyyətdir.

 • 85:12

  Doğrudan da, Rəbbinin günahkarları yaxalaması çox şiddətlidir!

 • 85:13

  Həqiqətən, O, hər şeyi ilkin yaradır və onu yenidən bərpa edir!

 • 85:14

  Bağışlayan da, Sevən də Odur!

 • 85:15

  Ərşin sahibidir, Şan-şöhrətlidir!

 • 85:16

  İstədiyini edəndir.

 • 85:17

  Qoşunlar haqqında əhvalat sənə çatıbmı?

 • 85:18

  Firon və Səmud qoşunlarının.

 • 85:19

  Xeyr, küfr edənlər haqqı yalan saymaqdadırlar.

 • 85:20

  Allah onları arxadan əhatə etmişdir.

 • 85:21

  Bəli, bu şanlı Qurandır.

 • 85:22

  O, mühafizə edilən lövhədədir.

Paylaş
Tweet'le