86 TARIK

 • 86:1

  And olsun səmaya və gecə yolçusuna!

 • 86:2

  Sən nə bilirsən ki, gecə yolçusu nədir?

 • 86:3

  Bu, qaranlıqları dəlib keçən ulduzdur.

 • 86:4

  Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üzərində gözətçi olmasın!

 • 86:5

  Qoy insan nədən yaradıldığına bir baxsın!

 • 86:6

  O, süzülüb tökülən bir mayedən yaradılmışdır.

 • 86:7

  Bu maye bel və köks sümükləri arasından çıxır.

 • 86:8

  Şübhəsiz ki, Allah onu dirildib qaytarmağa qadirdir.

 • 86:9

  Sirlərin sınaqdan keçiriləcəyi gün,

 • 86:10

  onun nə bir qüvvəsi, nə də bir köməkçisi olar.

 • 86:11

  And olsun yağmurla qayıdan göyə!

 • 86:12

  And olsun növbənöv bitkilərlə yarılan yerə!

 • 86:13

  Həqiqətən, bu, haqqı batildən ayırd edən bir kəlamdır.

 • 86:14

  O, əyləncə də deyildir.

 • 86:15

  Həqiqətən, kafirlər hiylə qururlar.

 • 86:16

  Mən də hiylə qururam.

 • 86:17

  Kafirlərə hələ möhlət ver! Onlara bir az da möhlət ver.

Paylaş
Tweet'le