87 A'LA

 • 87:1

  Ən Uca Rəbbinin adına təriflər de!

 • 87:2

  O Rəbbin ki, hər şeyi yaradıb kamilləşdirdi;

 • 87:3

  O Rəbbin ki, hər şeyin müqəddəratını əzəldən müəyyən edərək yol göstərdi;

 • 87:4

  O Rəbbin ki, otlağı cücərtdi,

 • 87:5

  sonra da qaralmış samana çevirdi.

 • 87:6

  Biz sənə Quranı elə oxumaq imkanı verəcəyik ki, o, yadından çıxmayacaq.

 • 87:7

  Əlbəttə, Allahın istədiyindən başqa. Həqiqətən, O, aşkardakından da, gizli qalandan da xəbərdardır.

 • 87:8

  Səni ən asan olana müvəffəq edərik.

 • 87:9

  Xatırlatmanın fayda verdiyini görsən, onlara xatırlat!

 • 87:10

  Allahdan qorxanlar öyüd-nəsihət götürərlər.

 • 87:11

  Ən bədbəxt kimsələr isə onu qulaqardına vurarlar.

 • 87:12

  O kimsə ki, Cəhənnəmə atılacaq,

 • 87:13

  O orada nə öləcək, nə də yaşaya biləcəkdir.

 • 87:14

  Günahlardan təmizlənən kimsə isə uğur qazanmışdır.

 • 87:15

  O kimsə ki, Rəbbinin adını xatırlayıb namaz qılmışdır.

 • 87:16

  Xeyr, siz dünya həyatını olduqca üstün tutursunuz;

 • 87:17

  Axirət isə daha xeyirli və daha sürəklidir.

 • 87:18

  Həqiqətən də bu, əvvəlki səhifələrdə bildirilmişdir –

 • 87:19

  İbrahimin və Musanın səhifələrində.

Paylaş
Tweet'le