88 GAŞİYE

 • 88:1

  Aləmi Bürüyənin xəbəri sənə gəlib çatdımı?

 • 88:2

  O gün neçə-neçə üzlər zəlil olub yerə dikiləcək,

 • 88:3

  üzülüb əldən düşəcək,

 • 88:4

  çox qızmar oda girəcək,

 • 88:5

  qaynar çeşmədən içirdiləcəkdir.

 • 88:6

  Onlara daridən başqa bir yemək verilməyəcəkdir.

 • 88:7

  O onları nə doydurar, nə də aclıqdan xilas edər.

 • 88:8

  O gün neçəsinin üzündə fərəh görünəcək,

 • 88:9

  dünyadakı səylərindən məmnun qalacaq,

 • 88:10

  uca Cənnətdə olacaq,

 • 88:11

  orada faydasız söz eşitməyəcəkdir.

 • 88:12

  Orada axar çeşmələr vardır;

 • 88:13

  Orada hündür taxtlar,

 • 88:14

  düzülmüş piyalələr,

 • 88:15

  yan-yana qoyulmuş yastıqlar,

 • 88:16

  və döşəmələrə sərilmiş xalçalar vardır.

 • 88:17

  Məgər onlar dəvənin necə yaradıldığını görmürlər?

 • 88:18

  Göyün necə yüksəldiyini görmürlər?

 • 88:19

  Dağların necə sancıldığını görmürlər?

 • 88:20

  Yerin necə döşədildiyini görmürlər?

 • 88:21

  Onlara nəsihət ver! Sən yalnız nəsihətçisən.

 • 88:22

  Sən onların üstündə hökmdar deyilsən.

 • 88:23

  Lakin üz döndərib küfr edəni,

 • 88:24

  Allah ən şiddətli əzabla cəzalandırar.

 • 88:25

  Şübhəsiz ki, onların dönüşü Bizədir.

 • 88:26

  Sonra onları sorğu-suala çəkmək də Bizə aiddir.

Paylaş
Tweet'le