89 FECR

 • 89:1

  And olsun dan yerinə!

 • 89:2

  And olsun on gecəyə!

 • 89:3

  And olsun cütə və təkə!

 • 89:4

  And olsun keçib getməkdə olan gecəyə!

 • 89:5

  Məgər bu andlar ağıl sahibi üçün kifayət deyilmi?

 • 89:6

  Məgər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi Ad qövmünə,

 • 89:7

  sütunlar sahibi İrəm qəbiləsinə –

 • 89:8

  halbuki, yer üzündə onlar kimisi xəlq edilməmişdi.

 • 89:9

  Habelə vadidə qayaları yonan Səmud qövmünə?

 • 89:10

  Eləcə də sütunlar sahibi Firona?

 • 89:11

  Onlar o kəslər idi ki, ölkələrində həddi aşmış,

 • 89:12

  çoxlu fitnə-fəsad törətmişdilər.

 • 89:13

  Rəbbin də onları əzabla qamçıladı.

 • 89:14

  Həqiqətən, sənin Rəbbin nəzarət edir.

 • 89:15

  İnsana gəlincə, Rəbbi onu sınayıb ehtiram göstərəndə və ona nemət verəndə: “Rəbbim mənə ehtiram göstərdi!”– deyər.

 • 89:16

  Amma onu sınamaq üçün ruzisini azaldanda: “Rəbbim məni alçaltdı!”– deyər.

 • 89:17

  Xeyr! Əslində siz yetimə ehtiram göstərmirsiniz,

 • 89:18

  kasıbı yedirməyə bir-birinizi təhrik etmirsiniz,

 • 89:19

  mirası hərisliklə yeyirsiniz,

 • 89:20

  var-dövləti də hərisliklə sevirsiniz.

 • 89:21

  Xeyr! Elə ki yer lərzəyə gəlib parça-parça olacaq,

 • 89:22

  sənin Rəbbin və səf-səf düzülmüş mələklər gələcək

 • 89:23

  və o gün Cəhənnəm gətiriləcək. O gün insan günahlarını xatırlayacaqdır. Lakin bu xatırlamanın ona nə faydası?

 • 89:24

  O: “Kaş axirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim!”– deyəcəkdir.

 • 89:25

  O gün heç kəs Allahın verdiyi əzab kimi əzab verə bilməz

 • 89:26

  və heç kəs Onun buxovladığı kimi buxovlaya bilməz.

 • 89:27

  O gün möminə deyiləcəkdir: “Ey arxayın olan kəs!

 • 89:28

  Razı qalmış və razılıq qazanmış halda öz Rəbbinə tərəf dön!

 • 89:29

  Mənim qullarımın cərgəsinə keç!

 • 89:30

  Cənnətimə daxil ol!

Paylaş
Tweet'le