90 BELED

 • 90:1

  And içirəm bu şəhərə (Məkkəyə)!

 • 90:2

  Sən də o şəhərin sakinisən.

 • 90:3

  And olsun valideynə və onun törəməsinə!

 • 90:4

  Biz insanı çətinlik içində xəlq etdik.

 • 90:5

  O, heç kəsin ona gücü çatmayacağınımı güman edir?

 • 90:6

  O deyir: “Mən çoxlu var-dövlət sərf etmişəm!”

 • 90:7

  O, heç kəsin onu görməyəcəyinimi zənn edir?

 • 90:8

  Məgər ona iki gözü Biz verməmişikmi?

 • 90:9

  Bir dillə iki dodaq verməmişikmi?

 • 90:10

  Onu iki yoxuşlu yola yönəltmədikmi?

 • 90:11

  O isə sərt yoxuşu aşmağa can atmadı.

 • 90:12

  Sən nə bilirsən ki, sərt yoxuş nədir?

 • 90:13

  O, bir kölə azad etməkdir

 • 90:14

  və ya aclıq günündə möhtaca yemək verməkdir –

 • 90:15

  qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə,

 • 90:16

  yaxud aclıqdan yerə uzanmış kasıba!

 • 90:17

  Sonra isə o, iman gətirən, bir-birinə səbir və mərhəmət tövsiyə edənlərdən olmaqdır.

 • 90:18

  Onlar sağ tərəf sahibləridir.

 • 90:19

  Ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir.

 • 90:20

  Od onların üzərində qapanacaqdır.

Paylaş
Tweet'le