91 ŞEMS

 • 91:1

  And olsun günəşə və onun saçdığı şəfəqə!

 • 91:2

  And olsun ondan sonra zühur edən aya!

 • 91:3

  And olsun günəşi açıqlığa çıxardan gündüzə!

 • 91:4

  And olsun günəşi bürüyən gecəyə!

 • 91:5

  And olsun göyə və onu qurana!

 • 91:6

  And olsun yerə və onu döşəyənə!

 • 91:7

  And olsun nəfsə və onu yaradıb kamilləşdirənə,

 • 91:8

  ona günahları və Allahdan qorxmağı təlqin edənə!

 • 91:9

  Nəfsini günahdan təmizləyən uğur qazanmışdır.

 • 91:10

  Onu günaha batıran isə ziyana uğramışdır.

 • 91:11

  Səmud qövmü öz azğınlığı üzündən Allahın elçisini təkzib etdi.

 • 91:12

  Onların ən bədbəxti dəvəni kəsməyə qalxdıqda

 • 91:13

  Allahın elçisi onlara dedi: “Allahın bu dişi dəvəsinə toxunmayın və onun su içməsinə mane olmayın!”

 • 91:14

  Onlar isə peyğəmbəri yalançı sayıb, dəvənin diz vətərini kəsdilər. Onların Rəbbi də bu günahlarına görə onların hamısını qırıb yerlə-yeksan etdi.

 • 91:15

  Allah günahkarlara etdiyinin nəticəsindən çəkinməz!

Paylaş
Tweet'le