92 LEYL

 • 92:1

  And olsun yer üzünü zülmətə bürüməkdə olan gecəyə!

 • 92:2

  And olsun günəşin çıxması ilə aydınlaşan gündüzə!

 • 92:3

  And olsun kişini və qadını yaradana!

 • 92:4

  Sizin can atdıqlarınız başqa-başqadır.

 • 92:5

  Kim haqqını verir və Allahdan qorxursa,

 • 92:6

  və ən gözəl olanı (lə ilahə illəllahı) təsdiq edirsə,

 • 92:7

  Biz onu ən asan olana nail edəcəyik.

 • 92:8

  Kim də xəsislik edərək Rəbbinə ehtiyacı olmadığını güman edirsə

 • 92:9

  və ən gözəl olanı (lə ilahə illəllahı) yalan hesab edirsə,

 • 92:10

  Biz onun üstünə ən çətin olanı yükləyəcəyik.

 • 92:11

  Cəhənnəmə düşdükdə var-dövləti ona fayda verməyəcək.

 • 92:12

  Şübhəsiz ki, doğru yola yönəltmək Bizə aiddir.

 • 92:13

  Sözsüz ki, Axirət də, dünya həyatı da Bizimdir.

 • 92:14

  Mən sizi alov saçan bir odla qorxutdum.

 • 92:15

  Ona ancaq ən bədbəxt kimsə girər.

 • 92:16

  O kimsə ki, haqqı yalan sayır və ondan üz döndərir.

 • 92:17

  Allahdan ən çox qorxan isə o Oddan uzaqlaşdırılar.

 • 92:18

  O kimsə ki, malını Allah yolunda verir, günahlardan təmizlənir.

 • 92:19

  Əvəzi veriləcək nemət üçün onun heç kəsə minnəti olmaz.

 • 92:20

  O bunu ancaq Ən Uca Rəbbinin Üzünü dilədiyindən edər.

 • 92:21

  O, mütləq razı qalacaqdır!

Paylaş
Tweet'le