94 İNŞİRAH

 • 94:1

  Məgər Biz sənin üçün köksünü açmadıqmı?

 • 94:2

  Yükünü səndən götürmədikmi?

 • 94:3

  Onlar belini bükürdü.

 • 94:4

  Biz adını sənə görə ucaltmadıqmı?

 • 94:5

  Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir.

 • 94:6

  Əlbəttə ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir.

 • 94:7

  İşlərini qurtaran kimi Allah yolunda çalış!

 • 94:8

  Ancaq Rəbbinə üz tut!

Paylaş
Tweet'le