95 TİN

 • 95:1

  And olsun əncirə və zeytuna!

 • 95:2

  And olsun Sinay dağına!

 • 95:3

  And olsun bu təhlükəsiz şəhərə (Məkkəyə)!

 • 95:4

  Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq!

 • 95:5

  Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına (Cəhənnəmin dibinə) qaxacağıq.

 • 95:6

  İman gətirib xeyirxah işlər görənlər istisna olmaqla! Onlar üçün tükənməz mükafat hazırlanmışdır.

 • 95:7

  Bundan sonra dini yalanlamağa səni nə məcbur edir?

 • 95:8

  Məgər Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi?

Paylaş
Tweet'le