96 ALAK

 • 96:1

  Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu!

 • 96:2

  O, insanı qan laxtasından yaratdı.

 • 96:3

  Oxu! Sənin Rəbbin müqayisəsiz səxavətə malikdir.

 • 96:4

  O, qələmlə yazmağı öyrətdi.

 • 96:5

  İnsana bilmədiklərini öyrətdi.

 • 96:6

  Xeyr! İnsan, doğrudan da, həddini aşır –

 • 96:7

  özünün ehtiyacsız olduğunu zənn etdiyinə görə.

 • 96:8

  Axı son dönüşün Rəbbinədir!

 • 96:9

  Gördünmü o kəsi ki, mane olur –

 • 96:10

  bir bəndəyə namaz qıldığı zaman?

 • 96:11

  Söylə görək, əgər o bəndə doğru yoldadırsa,

 • 96:12

  yaxud Allahdan qorxmağı əmr edirsə, onda necə olsun?

 • 96:13

  Söylə görək, əgər o kafir haqqı yalan sayıb üz döndəribsə, onda necə olsun?

 • 96:14

  Məgər o bilmir ki, Allah görür?

 • 96:15

  Xeyr! Əgər yaramaz əməlinə son qoymasa, Biz onun kəkilindən tutacağıq –

 • 96:16

  yalançı, günahkar kəkilindən.

 • 96:17

  Qoy öz yığnağını çağırsın.

 • 96:18

  Biz də əzab mələklərini çağıracağıq.

 • 96:19

  Xeyr, sən ona qulaq asma! Səcdə qıl və Allaha yaxınlaş!

Paylaş
Tweet'le