1 FATİHA

 • 1:1

  В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 • 1:2

  Хвала на Аллах - Господа на световете,

 • 1:3

  Всемилостивия, Милосърдния,

 • 1:4

  Владетеля на Съдния ден!

 • 1:5

  Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.

 • 1:6

  Насочи ни по правия път,

 • 1:7

  пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените!

Paylaş
Tweet'le