100 ADİYAT

 • 100:1

  Кълна се в [конете -] препускащите с пръхтене

 • 100:2

  и мятащите искри с чаткане,

 • 100:3

  и връхлитащите сутрин,

 • 100:4

  и вдигащи с това прахоляк,

 • 100:5

  и врязващи се в множество [от врагове]

 • 100:6

  човекът е голям неблагодарник към своя Господ.

 • 100:7

  И сам на това е свидетел.

 • 100:8

  И е силна любовта му към благата.

 • 100:9

  Нима не знае, че когато бъде изкарано това, което е в гробовете,

 • 100:10

  и бъде разкрито това, което е в гърдите,

 • 100:11

  техният Господ е сведущ за тях в този Ден?

Paylaş
Tweet'le