15 HİCİR

 • 15:1

  Алиф. Лам. Ра. Това са знаменията на Книгата - ясния Коран.

 • 15:2

  Неверниците ще възжелаят да са били мюсюлмани.

 • 15:3

  Остави ги да ядат и да се наслаждават, и да ги отвлича надеждата! Те ще узнаят.

 • 15:4

  И не сме унищожили Ние никое селище, без да се знае какво му е писано.

 • 15:5

  Никоя общност не изпреварва своя срок и не го забавя.

 • 15:6

  И рекоха [неверниците]: “О, ти, комуто бе низпослано Напомнянето, ти си луд!

 • 15:7

  Защо не ни доведеш ангелите, ако говориш истината?”

 • 15:8

  Ние не низпославаме ангелите с друго освен с истината. И тогава [неверниците] не ще бъдат изчакани.

 • 15:9

  Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.

 • 15:10

  И преди теб изпращахме пратеници сред древните общности.

 • 15:11

  И не дойде при тях пратеник, без да го подиграят.

 • 15:12

  Така влагаме това [неверие] в сърцата на престъпниците

 • 15:13

  не вярват в него [- Корана], въпреки че е известна съдбата на предците.

 • 15:14

  И да разтворехме над тях врата в небето, и да продължаха там да се изкачват,

 • 15:15

  пак щяха да рекат: “Погледите ни бяха заслепени. Ние сме омагьосани хора.”

 • 15:16

  И направихме на небето съзвездия, и го разкрасихме за гледащите,

 • 15:17

  и го опазихме от всеки прокуден сатана

 • 15:18

  всеки, който слуша скришом, го следва ярък пламък.

 • 15:19

  И разпростряхме земята, и положихме върху нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникне от всяко нещо, което се мери.

 • 15:20

  И сторихме там препитание за вас и за онзи, когото вие не храните.

 • 15:21

  И няма нещо, съкровищниците на което да не са при Нас, и го спускаме Ние само в знайно количество.

 • 15:22

  И изпращаме ветровете - оплождащи, и утоляваме жаждата с вода, която изсипваме от небето, а вие не можете да я съхраните.

 • 15:23

  Наистина Ние съживяваме и умъртвяваме, и Ние сме наследниците.

 • 15:24

  Знаем предишните от вас и знаем оставащите.

 • 15:25

  Наистина твоят Господ е Онзи, Който ще ги събере. Той е премъдър, всезнаещ.

 • 15:26

  И сътворихме човека от изсъхнала глина, от менлива кал.

 • 15:27

  А джиновете сътворихме от пламъка на огъня преди.

 • 15:28

  Твоят Господ каза на ангелите: “Аз ще сътворя човек от изсъхнала глина, от менлива кал.

 • 15:29

  И когато го сътворя и му вдъхна от Своя дух, поклонете се пред него!”

 • 15:30

  И всички ангели се поклониха заедно,

 • 15:31

  освен Иблис, който се възпротиви да е с покланящите се.

 • 15:32

  Рече [Аллах]: “О, Иблис, какво ти е, че не си с покланящите се?”

 • 15:33

  Рече: “Не ми подобава да се поклоня на човек, когото Ти сътвори от изсъхнала глина, от менлива кал.”

 • 15:34

  Рече: “Излез тогава оттук! Ти си прокуден.

 • 15:35

  Над теб е проклятието до Съдния ден.”

 • 15:36

  Рече: “Господи мой, отсрочи ме до Деня, в който ще бъдат възкресени!”

 • 15:37

  Рече: “Ти си сред отсрочените

 • 15:38

  до Деня на знайното време.”

 • 15:39

  Рече: “Господи мой, затова, че Ти ме остави в заблуда, непременно ще им разкрасявам по земята и непременно ще заблуждавам всички,

 • 15:40

  освен Твоите предани раби сред тях.”

 • 15:41

  Рече: “Това е правият път към Мен.

 • 15:42

  Над Моите раби нямаш власт, освен за който те последва измежду заблудените.”

 • 15:43

  Наистина Адът е обещан за всички тях.

 • 15:44

  Той има седем врати. За всяка врата има отделена група.

 • 15:45

  Богобоязливите ще бъдат сред градини и извори:

 • 15:46

  “Влезте там с мир - в безопасност!”

 • 15:47

  И ще премахнем от сърцата им всяка омраза - братя на престоли един срещу друг.

 • 15:48

  Не ще ги засегне там умора и не ще бъдат оттам изведени.

 • 15:49

  Извести Моите раби [о, Мухаммад], че Аз съм Опрощаващия, Милосърдния!

 • 15:50

  И че Моето мъчение е болезненото мъчение.

 • 15:51

  И ги извести за гостите на Ибрахим!

 • 15:52

  Когато влязоха при него и рекоха: “Мир!”, рече: “Ние се страхуваме от вас.”

 • 15:53

  Рекоха: “Не се страхувай! Ние те благовестваме за син, надарен със знание.”

 • 15:54

  Рече: “Нима ме благовествате, при все че ме настигна старостта? И с какво ще ме възрадвате?”

 • 15:55

  Рекоха: “Възрадвахме те с истината. И не губи надежда!”

 • 15:56

  Каза: “А кой губи надежда за милостта на своя Господ освен заблудените?”

 • 15:57

  И каза: “А какво е намерението ви, о, пратеници?”

 • 15:58

  Казаха: “Изпратени сме при хора престъпващи,

 • 15:59

  освен семейството на Лут. Ще го спасим цялото,

 • 15:60

  освен неговата жена. Известено ни е, че тя ще бъде сред оставащите.”

 • 15:61

  И когато пратениците дойдоха при семейството на Лут,

 • 15:62

  той каза: “Вие сте непознати хора.”

 • 15:63

  Казаха: “Да, дойдохме при теб с онова, за което се съмняват [твоите хора].

 • 15:64

  И ти донесохме правдата. Ние казваме истината.

 • 15:65

  Тръгни със своето семейство в част от нощта и върви зад тях! И никой от вас да не се обърне! И продължете натам, където ви е повелено!”

 • 15:66

  И го предизвестихме с тази повеля, че коренът на тези ще бъде отсечен на сутринта.

 • 15:67

  И дойдоха жителите на града зарадвани.

 • 15:68

  Каза [Лут]: “Тези са ми гости. Не ме опозорявайте!

 • 15:69

  Бойте се от Аллах! И не ме посрамвайте!”

 • 15:70

  Казаха: “Не те ли възпряхме от хората [да ти гостуват]?”

 • 15:71

  Каза: “Ето дъщерите ми, ако ще вършите!”

 • 15:72

  Кълна се в твоя живот [о, Мухаммад], те в своето опиянение се лутат!

 • 15:73

  И Викът ги обзе при изгрев слънце.

 • 15:74

  И преобърнахме селището надолу, и изсипахме над тях порой камъни от глина.

 • 15:75

  В това има знамения за прозорливите.

 • 15:76

  Те [- селищата] са на все още съществуващ път.

 • 15:77

  В това има знамение за вярващите.

 • 15:78

  И обитателите на Горичката бяха угнетители.

 • 15:79

  Затова им отмъстихме. И двете са на видим път.

 • 15:80

  И обитателите на ал-Хиджр взеха за лъжци пратениците.

 • 15:81

  Дадохме им Наши знамения, ала се отдръпнаха от тях.

 • 15:82

  И изсичаха домове в планините - в безопасност.

 • 15:83

  Но Викът ги обзе на сутринта.

 • 15:84

  И не ги избави онова, което бяха придобили.

 • 15:85

  Сътворихме Ние небесата и земята, и онова, което е помежду тях, единствено с мъдрост. Часът непременно ще дойде, затова [о, Мухаммад] прости с великодушна прошка!

 • 15:86

  Твоят Господ е Всетворящия, Всезнаещия.

 • 15:87

  Ние вече ти дадохме седемте повтарящи се знамения и великия Коран.

 • 15:88

  Не устремявай поглед към онова, което дадохме за наслада на групи от тях, и не скърби за тях! И спусни своето крило над вярващите!

 • 15:89

  И кажи: “Аз наистина съм ясният предупредител.”

 • 15:90

  Както низпослахме [наказание] и за поделящите,

 • 15:91

  които сториха на части Корана.

 • 15:92

  Кълна се в твоя Господ! Ще ги питаме всички

 • 15:93

  за онова, което са извършили.

 • 15:94

  Извести онова, което ти бе повелено, и се отдръпни от съдружаващите!

 • 15:95

  Ние сме ти достатъчни срещу присмехулниците,

 • 15:96

  които наред с Аллах приемат друг бог. Ала ще узнаят.

 • 15:97

  И знаем Ние, че сърцето ти се свива от техните думи.

 • 15:98

  Но прославяй с възхвала своя Господ и бъди от покланящите се в суджуд!

 • 15:99

  И служи на своя Господ, докато дойде при теб неизбежното!

Paylaş
Tweet'le