44 DUHAN

 • 44:1

  Ха. Мим.

 • 44:2

  Кълна се в ясната Книга.

 • 44:3

  Низпослахме я Ние в благословена нощ. Ние предупреждаваме.

 • 44:4

  През нея се решава всяко мъдро дело

 • 44:5

  по заповед от Нас. Ние пращаме [пратениците]

 • 44:6

  милост от твоя Господ. Той е Всечуващия, Всезнаещия -

 • 44:7

  Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях, ако сте убедени.

 • 44:8

  Няма друг Бог освен Него. Той съживява и Той умъртвява - вашият Господ и Господът на древните ви предци.

 • 44:9

  Но те в съмнение се забавляват.

 • 44:10

  Изчакай Деня, в който небето ще донесе явен дим!

 • 44:11

  Той ще обгърне хората. “Това е болезнено мъчение.”

 • 44:12

  [Неверниците ще кажат:] “Господи наш, премахни от Нас мъчението! Ние вече вярваме.”

 • 44:13

  Как ще са се поучили, когато при тях дойде явен Пратеник,

 • 44:14

  а те се отметнаха от него и рекоха: “Той е подучен, луд.”

 • 44:15

  Ние ще отмахнем за малко мъчението, но пак ще се върнете.

 • 44:16

  В този Ден най-силно ще ги сграбчим. Ние отмъщаваме.

 • 44:17

  Преди тях изпитахме народа на Фараона, когато при тях дойде достоен пратеник:

 • 44:18

  “Предайте на мен рабите на Аллах! Аз съм ваш доверен пратеник.”

 • 44:19

  И не се възгордявайте пред Аллах! Донесох ви явен довод.

 • 44:20

  И опазил ме моят Господ и вашият Господ, да не ме пребиете с камъни!

 • 44:21

  А ако не ми вярвате, оставете ме!”

 • 44:22

  И позова той своя Господ: “Тези хора са престъпници.”

 • 44:23

  [Аллах каза:] “Върви с Моите раби нощем! Вас ще ви преследват.

 • 44:24

  И остави морето разцепено! Те са войници, които ще бъдат издавени.”

 • 44:25

  Колко градини и извори оставиха те,

 • 44:26

  и ниви, и прекрасни места,

 • 44:27

  и блаженство, на което се наслаждаваха!

 • 44:28

  И така оставихме това в наследство на друг народ.

 • 44:29

  И не ги оплака нито небето, нито земята. И не им бе дадена отсрочка.

 • 44:30

  И спасихме синовете на Исраил от унизителното мъчение,

 • 44:31

  от Фараона. Той бе горделивец от престъпващите.

 • 44:32

  И ги избрахме - знаейки - да превъзхождат те народите [по тяхно време].

 • 44:33

  И им дадохме от знаменията онова, в което имаше явно изпитание.

 • 44:34

  Те [- неверниците] казват:

 • 44:35

  “Смъртта е само веднъж. И не ще бъдем възкресени.

 • 44:36

  Доведете нашите предци, ако говорите истината!”

 • 44:37

  Те ли са по-добри, или народът на Туббаа и онези преди тях? Погубихме ги, защото бяха престъпници.

 • 44:38

  И не сътворихме напразно небесата и земята, и всичко между тях.

 • 44:39

  Сътворихме ги само с мъдрост. Ала повечето от тях не знаят.

 • 44:40

  Денят на разделението е срокът за всички тях.

 • 44:41

  Денят, в който близък не ще избави близък с нищо. И не ще им се помогне,

 • 44:42

  освен когото Аллах пощади. Той е Всемогъщия, Милосърдния.

 • 44:43

  Дървото Зокум

 • 44:44

  е храната на всеки грешник.

 • 44:45

  Подобно разтопен метал тя ще кипи в стомасите,

 • 44:46

  сякаш кипи вряща вода.

 • 44:47

  “Вземете го и го замъкнете в средата на Ада!

 • 44:48

  После излейте върху главата му от мъчението на врящата вода:

 • 44:49

  “Вкуси! Нали ти бе могъщият, знатният.”

 • 44:50

  Това е, в което се съмнявахте.

 • 44:51

  Богобоязливите ще са на сигурно място -

 • 44:52

  сред градини и извори,

 • 44:53

  ще са облечени в коприна и брокат, един срещу друг.

 • 44:54

  Така! И ще им дадем за съпруги красавици с големи очи.

 • 44:55

  Ще пожелават там всякъкъв плод - в сигурност.

 • 44:56

  Не ще са вкусили там друга освен първата смърт [в земния им живот]. Ще ги опази Той от мъчението на Ада -

 • 44:57

  благодат от твоя Господ. Това е великото спасение.

 • 44:58

  Сторихме го [Корана] лесен - на твоя език, за да се поучат.

 • 44:59

  И чакай! Те също очакват.

Paylaş
Tweet'le