47 MUHAMMED

 • 47:1

  На онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах, Той ще провали делата им.

 • 47:2

  А на онези, които вярват и вършат праведни дела, и вярват в низпосланото на Мухаммад - а то е истината от техния Господ, - Той ще им опрости лошите им постъпки и ще подобри положението им.

 • 47:3

  Така е, защото неверниците следват лъжата, а вярващите следват истината от своя Господ. Така Аллах дава на хората примери за тях.

 • 47:4

  И когато [в битка] срещнете неверниците, удряйте по шията, додето ги надвиете, и здраво ги вържете! А после - или милост, или откуп, когато войната приключи. Така е! А ако Аллах пожелае, би им отмъстил, но иска Той да изпита едни от вас чрез други. А на

 • 47:5

  Той ще ги напъти и ще подобри положението им.

 • 47:6

  И ще ги въведе в Рая, за който ги е известил.

 • 47:7

  О, вярващи, ако подкрепите [делото на] Аллах, и Той ще ви подкрепи, и ще утвърди стъпките ви.

 • 47:8

  А които не повярват - гибел за тях! Ще провали Той делата им.

 • 47:9

  Това е, защото възненавиждат низпосланото от Аллах и затова Той прави безплодни делата им.

 • 47:10

  Нима не ходят по земята и не виждат какъв бе краят на онези преди тях? Аллах ги унищожи. Това очаква неверниците.

 • 47:11

  Така е, защото Аллах е Покровителят на вярващите, а неверниците нямат покровител.

 • 47:12

  Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела, в Градините, сред които реки текат. А неверниците се наслаждават и ядат, както добитъкът яде. И Огънят ще им е обиталище.

 • 47:13

  И колко селища погубихме, по-силни от твоето селище [Мека], което те прогони! И никой не им помогна.

 • 47:14

  Нима са равни онзи, който има ясен знак от своя Господ, и онзи, чието лошо деяние му е разкрасено и следва своите страсти?

 • 47:15

  Нима Раят, обещан на богобоязливите, с реки от вода, която не застоява, и реки от мляко с вкус, който не се променя, и реки от вино приятно за пиещите, и реки пречистен мед, и в който има за тях от всякакви плодове, и опрощение от техния Господ, е като он

 • 47:16

  А някои от тях те изслушват, но щом си отидат от теб, казват на дарените със знанието: “Какво рече той преди малко?” Те са онези, чиито сърца Аллах запечата и които следват своите страсти.

 • 47:17

  А на онези, които следват правия път, Той увеличава напътствието и ги дарява с богобоязливост.

 • 47:18

  И нима очакват друго освен внезапно за тях да настъпи Часът? Вече се появиха неговите признаци. Но за какво ще им е тяхното напомняне, щом той настъпи за тях?

 • 47:19

  И знай [о, Мухаммад], че няма друг Бог освен Аллах! И моли опрощение за своя грях и за вярващите мъже и жени! Аллах знае къде се движите и къде пребивавате.

 • 47:20

  Вярващите казват: “Да бе низпослана сура [за сражение]!” А щом бъде низпослана неотменима сура и в нея се споменава за сражение, виждаш как онези, в чиито сърца има болест, те гледат с поглед на изпаднал в несвяст пред смъртта. А най-достойното за тях

 • 47:21

  е покорство и благо слово. А щом се даде твърда повеля [за сражение], да бъдат искрени пред Аллах е най-доброто за тях.

 • 47:22

  А щом се отвърнете, нима от вас се очаква друго освен да сеете развала по земята и да прекъсвате родствените си връзки?

 • 47:23

  Тези са, които Аллах прокле и ги стори глухи и слепи.

 • 47:24

  И нима не размишляват над Корана или сърцата им са под ключ?

 • 47:25

  Онези, които обръщат гръб, след като напътствието им се изясни, тях сатаната ги подвежда и им дава празни надежди.

 • 47:26

  Това е, защото казват на онези, които възненавиждат низпосланото от Аллах: “Ще ви последваме в част от делото.” А Аллах знае какво спотайват.

 • 47:27

  А как ще бъде, когато ангелите ги приберат, удряйки ги по лицето и гърба?

 • 47:28

  Това е, защото следват онова, което предизвиква гнева на Аллах и възненавиждат Неговото благоволение, затова Той проваля делата им.

 • 47:29

  Нима онези, в чиито сърца има болест, смятат, че Аллах не ще разкрие злобата им?

 • 47:30

  И ако желаехме, Ние щяхме да ти ги покажем [о, Мухаммад] и ти би ги познал по чертите им, и би ги познал по словото им. Аллах знае вашите дела.

 • 47:31

  И ще ви подложим на изпитание, докато отличим сред вас борещите се по пътя на Аллах и търпеливите, и разкрием вестите за вас.

 • 47:32

  Онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах, и се противят на Пратеника, след като им се изясни напътствието, не ще навредят на Аллах с нищо и Той ще провали делата им.

 • 47:33

  О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте на Пратеника, и не погубвайте делата си!

 • 47:34

  На онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах, и умират неверници, Аллах не ще опрости.

 • 47:35

  И не падайте духом [при сражение], та да зовете за мир! Вие ще надделеете! Аллах е с вас и Той не ще погуби вашите дела.

 • 47:36

  Земният живот е само игра и забава. И ако повярвате и се боите, Той ще ви въздаде наградата. Той не иска имотите ви.

 • 47:37

  Ако ви ги поиска и ви принуди, вие ще се поскъпите и Той ще изкара наяве злобата ви.

 • 47:38

  Ето, вие сте онези, които са позовани да раздават по пътя на Аллах. Но сред вас има скъперници, а който е скъперник, той само спрямо себе си е скъперник. Аллах е Пребогатия, вие сте бедните. И отвърнете ли се, Той ще ви замени с други хора и те не ще бъда

Paylaş
Tweet'le