51 ZARİYAT

 • 51:1

  Кълна се в отвяващите с веене [ветрове]

 • 51:2

  и в носещите товар [облаци],

 • 51:3

  и в плаващите с лекота [кораби],

 • 51:4

  и в разпределящите по повеля [ангели],

 • 51:5

  че е истина това, което ви е обещано!

 • 51:6

  И че възмездието ще настъпи.

 • 51:7

  Кълна се в небето, осеяно с пътища!

 • 51:8

  Объркани са вашите слова [о, неверници].

 • 51:9

  Отклонява се от него онзи, който е бил отклонен.

 • 51:10

  Проклети да са лъжците,

 • 51:11

  които в бездната [на неверието] нехаят!

 • 51:12

  Питат: “Кога ще е Съдният ден?”

 • 51:13

  В този Ден върху Огъня ще бъдат измъчвани.

 • 51:14

  “Вкусете своето мъчение! Това е, за което бързахте.”

 • 51:15

  Богобоязливите ще бъдат сред градини и извори,

 • 51:16

  ще взимат онова, което им дарява техният Господ. Преди това те вършеха добро

 • 51:17

  малко спяха през нощта

 • 51:18

  и на развиделяване молеха за опрощение,

 • 51:19

  и в техните имоти имаше дял за просяка и нуждаещия се.

 • 51:20

  За убедените на земята има знамения

 • 51:21

  и в самите вас. Нима не съзирате?

 • 51:22

  На небето има препитание за вас и там е онова, което ви е обещано.

 • 51:23

  А то, кълна се в Господа на небето и на земята, е истина, както това, че говорите.

 • 51:24

  Стигна ли до теб разказът за почетните гости на Ибрахим?

 • 51:25

  Влязоха при него и рекоха: “Мир!” Каза: “Мир!” И си рече: “Непознати хора!”

 • 51:26

  И без да го видят, свърна към своето семейство и дойде с тлъсто [печено] теле,

 • 51:27

  и им го поднесе. Рече: “Ще похапнете ли?”

 • 51:28

  И спотаи страх от тях. Рекоха: “Не се страхувай!” И го благовестиха за знаещ син.

 • 51:29

  И пристъпи жена му с вик, удряйки лицето си, и рече: “Но аз съм бездeтна старица!”

 • 51:30

  Рекоха: “Тъй каза твоят Господ. Той е Премъдрия, Всезнаещия.”

 • 51:31

  Рече: “А какво ви е намерението, о, пратеници?”

 • 51:32

  Рекоха: “Изпратени сме при хора-престъпници,

 • 51:33

  за да изсипем върху тях камъни от глина,

 • 51:34

  белязани при твоя Господ за прекаляващите.”

 • 51:35

  И изведохме Ние само вярващите, които бяха там.

 • 51:36

  И намерихме там отдадени [на Аллах] само в един дом.

 • 51:37

  И оставихме там знамение за онези, които се страхуват от болезненото мъчение.

 • 51:38

  ... И за Муса, когато го изпратихме при Фараона с явен довод.

 • 51:39

  И се отвърна той със своята опора, и каза: “Магьосник или луд.”

 • 51:40

  И сграбчихме него и войските му, и ги хвърлихме в морето. Вината бе негова.

 • 51:41

  И за адитите, срещу които изпратихме опустошителния вятър...

 • 51:42

  И не остави той нищо, над което премина, без да го превърне в прах.

 • 51:43

  И за самудяните, когато им бе казано: “Наслаждавайте се до време!”

 • 51:44

  И се възгордяха пред повелята на техния Господ, [затова] мълнията ги порази, както си гледаха.

 • 51:45

  И не можаха да се изправят, и не им се помогна.

 • 51:46

  И народа на Нух [погубихме] преди. Те бяха нечестиви хора.

 • 51:47

  И небето изградихме с [Нашата] сила. Ние даваме простор.

 • 51:48

  И земята Ние разстлахме. Колко прекрасно разстиламе!

 • 51:49

  И от всяко нещо сътворихме двойки, за да се поучите!

 • 51:50

  Затова към Аллах се устремете! Аз съм Негов явен предупредител за вас.

 • 51:51

  И не приемайте друг Бог заедно с Аллах! Аз съм Негов явен предупредител за вас.

 • 51:52

  Така и онези преди тях, щом дойдеше пратеник, казваха: “Магьосник или луд.”

 • 51:53

  Нима си завещаваха това един другиму? Не, ала те са престъпващи хора.

 • 51:54

  Отвърни се от тях и не ще бъдеш упрекван!

 • 51:55

  И поучавай! Наистина поучението носи полза на вярващите.

 • 51:56

  Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат.

 • 51:57

  Не искам от тях препитание и не искам да Ме хранят.

 • 51:58

  Аллах! Той е Даващия препитанието, Владетеля на силата, Всемогъщия.

 • 51:59

  Угнетителите имат участ като участта на техните другари. Затова да не избързват!

 • 51:60

  Горко на неверниците в техния Ден, който им е обещан!

Paylaş
Tweet'le