52 TUR

 • 52:1

  Кълна се в Планината

 • 52:2

  и в Книгата, написана

 • 52:3

  на разгънат свитък,

 • 52:4

  и в посещавания Дом,

 • 52:5

  и във въздигнатия [небесен] свод,

 • 52:6

  и в препълненото море -

 • 52:7

  мъчението на твоя Господ ще настъпи!

 • 52:8

  Никой не ще го отблъсне

 • 52:9

  в Деня, когато небето бурно се завърти

 • 52:10

  и планините силно се разместят.

 • 52:11

  Горко в този Ден за отричащите,

 • 52:12

  които в празнословие се забавляват!

 • 52:13

  В Деня, когато ще бъдат подкарани към огъня на Ада:

 • 52:14

  “Това е Огънят, който взимахте за лъжа.

 • 52:15

  Магия ли е това, или не съзирате?

 • 52:16

  Горете там и да търпите, и да не търпите, все едно е за вас! Ще ви се въздаде само за вашите дела!”

 • 52:17

  Богобоязливите ще са в градини и в блаженство,

 • 52:18

  радостни с онова, което им е дарил техният Господ и ги е предпазил техният Господ от мъчението на Ада.

 • 52:19

  Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили!

 • 52:20

  Облегнати на подредени престоли... И ще им дадем за съпруги хубавици с големи очи.

 • 52:21

  Към онези, които вярват и тяхното потомство ги последва с вяра - ще присъединим към тях потомството им и не ще отнемем нищо от делата им. Всеки човек ще отговаря за делата си.

 • 52:22

  И ще им дарим в изобилие плодове и месо, каквито пожелаят.

 • 52:23

  Ще си подават там един на друг чаша, от която не ще има нито празнословие, нито подбуда към грях.

 • 52:24

  И ще им прислужват юноши, които сякаш са скрити бисери.

 • 52:25

  И ще се обръщат един към друг, разпитвайки се.

 • 52:26

  Ще рекат: “Бояхме се [от Аллах] и преди, когато бяхме сред своите роднини.

 • 52:27

  Но Аллах ни облагодетелства и ни опази от изгарящото мъчение.

 • 52:28

  Ние Го зовяхме и преди. Той е Владетеля на доброто, Милосърдния.”

 • 52:29

  И поучавай [о, Мухаммад]! Ти не си - по милост от твоя Господ - нито гадател, нито луд.

 • 52:30

  Или казват: “Ти си поет! Изчакваме превратностите на съдбата.”

 • 52:31

  Кажи: “Чакайте! И аз чакам с вас.”

 • 52:32

  Нима умовете им повеляват това, или са престъпващи хора?

 • 52:33

  Или искат да кажат: “Сам си го е съчинил!” Не, те не вярват.

 • 52:34

  Нека донесат слово, подобно на него, ако казват истината!

 • 52:35

  Нима бяха сътворени от нищо, или те са творците?

 • 52:36

  Или те сътвориха небесата и земята? Не, ала не се убеждават.

 • 52:37

  Или при тях са съкровищниците на твоя Господ, или те са властващите?

 • 52:38

  Или имат стълба, от която подслушват? Тогава нека този от тях, който е чул нещо, да донесе явен довод!

 • 52:39

  Или за Него са дъщерите, а за вас - синовете?

 • 52:40

  Или искаш отплата от тях [о, Мухаммад], та са обременени от дълг?

 • 52:41

  Или при тях е неведомото и те записват?

 • 52:42

  Или кроят хитрина? Ала онези, които не вярват, те ще са надхитрените.

 • 52:43

  Или имат друг бог освен Аллах? Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават!

 • 52:44

  И дори да видят отломък, падащ от небето, казват: “Скупчени облаци.”

 • 52:45

  Остави ги, докато срещнат своя Ден, когато ще бъдат поразени от мълнията!

 • 52:46

  Деня, когато нито хитрината им ще ги избави, нито ще им се помогне.

 • 52:47

  А за угнетителите има и друго мъчение освен това, ала повечето от тях не знаят.

 • 52:48

  И бъди търпелив пред повелята на своя Господ! Ти наистина си пред Очите Ни. И прославяй своя Господ с възхвала, когато ставаш!

 • 52:49

  И нощем Го прославяй, и при скриването на звездите!

Paylaş
Tweet'le