53 NECM

 • 53:1

  Кълна се в звездата, когато залязва,

 • 53:2

  не се е заблудил вашият спътник [Мухаммад] и не се е отклонил,

 • 53:3

  и не говори той от себе си.

 • 53:4

  Това е само откровение, което [му] се разкрива.

 • 53:5

  Научи го [на него] многосилният [Джибрил],

 • 53:6

  който има мощ. Той се възправи,

 • 53:7

  когато бе на най-високия хоризонт,

 • 53:8

  после се приближи и се спусна,

 • 53:9

  и бе на разстояние два лъка или по-близо.

 • 53:10

  Тогава [Аллах посредством Джибрил] разкри на Своя раб [Мухаммад], каквото разкри.

 • 53:11

  Сърцето му не го излъга за онова, което видя.

 • 53:12

  Нима ще го оспорвате за онова, което видя?

 • 53:13

  И отново го видя при друго спускане

 • 53:14

  до лотосовото дърво на крайния предел,

 • 53:15

  където е Градината на обителта.

 • 53:16

  Когато дървото бе покрито с онова, което го покрива...

 • 53:17

  И не се отклони погледът [на Мухаммад], и не се откъсна.

 • 53:18

  Той видя някои от най-големите знамения на своя Господ.

 • 53:19

  А нима не виждате какво са ал-Лат и ал-Узза,

 • 53:20

  и също - третото [божество] Манат?

 • 53:21

  Нима за вас е мъжкото, а пък за Него - женското?

 • 53:22

  Това тогава е несправедлив дележ.

 • 53:23

  Те са само имена, които назовахте вие и предците ви. Аллах не им низпосла довод. [Неверниците] следват само догадката и онова, което душите обичат, въпреки че при тях дойде напътствието от техния Господ.

 • 53:24

  Или човек притежава всичко, което пожелае?

 • 53:25

  На Аллах принадлежи и отвъдното, и настоящето.

 • 53:26

  И колко ангели има на небесата, чието застъпничество не избавя от нищо, освен след като Аллах позволи комуто пожелае, и благоволи.

 • 53:27

  Онези, които не вярват в отвъдното, назовават ангелите с женски имена,

 • 53:28

  без да имат знание за това. Те следват само догадката. Ала догадката с нищо не заменя истината.

 • 53:29

  И се отдръпни от онзи, който се отвръща от Нашето напомняне, и пожелава само земния живот!

 • 53:30

  Толкова са достигнали те от знанието. Твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и знае кой е напътеният.

 • 53:31

  На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята, за да въздаде на злосторниците за деянията им и за да въздаде на благодетелните с Най-прекрасното -

 • 53:32

  на онези, които се предпазват от големите грехове и скверностите, освен малките провинения. Твоят Господ е Щедрия в опрощението. Най-добре Той ви знае, и когато ви сътвори от земята, и когато бяхте зародиши в майчините си утроби. Тъй че не самохвалствайте

 • 53:33

  Виждаш ли онзи, който се отвръща

 • 53:34

  и дава малко, и му се свиди?

 • 53:35

  Нима той има знание за неведомото и го вижда?

 • 53:36

  Или не бе известен за онова, което е в свитъците на Муса

 • 53:37

  и Ибрахим, който изпълни [повелята] -

 • 53:38

  че никой прегрешил не ще носи греха на друг

 • 53:39

  и човек ще има само онова, за което се е постарал,

 • 53:40

  и старанието му ще бъде видяно,

 • 53:41

  после напълно ще му се въздаде,

 • 53:42

  и че при твоя Господ е завършекът,

 • 53:43

  и Той поражда смеха и плача,

 • 53:44

  и Той съживява и умъртвява,

 • 53:45

  и Той създава двойките - мъжко и женско, -

 • 53:46

  от капка сперма, когато се изхвърля [в утробата],

 • 53:47

  и от Него е повторното сътворяване,

 • 53:48

  и Той дарява богатство и удовлетворение,

 • 53:49

  и Той е Господът на Сириус,

 • 53:50

  и Той погуби древните адити,

 • 53:51

  и самудяните, и не остави никого от тях,

 • 53:52

  и също - народа на Нух преди, те бяха още по-угнетяващи и престъпващи,

 • 53:53

  и Той опустоши сринатите [селища на Лут],

 • 53:54

  и ги покри, каквото ги покри.

 • 53:55

  Тогава в кои благодеяния на твоя Господ се съмняваш [о, човече]?

 • 53:56

  И този [Мухаммад] е предупредител, подобен на първите предупредители.

 • 53:57

  Близкият Час наближава.

 • 53:58

  Никой освен Аллах не ще го разкрие.

 • 53:59

  Нима на тази вест се чудите

 • 53:60

  и се смеете, а не плачете,

 • 53:61

  и нехайно се забавлявате?

 • 53:62

  Сведете чела до земята в суджуд пред Аллах и на Него служете!

Paylaş
Tweet'le