54 KAMER

 • 54:1

  Наближи Часът и се разцепи луната.

 • 54:2

  Но и да видят знамение, те се отдръпват и казват: “Продължителна магия.”

 • 54:3

  И го взимат за лъжа, и следват своите страсти. Но за всяко дело има край.

 • 54:4

  Дойдоха вече при тях вести, които да ги възпират,

 • 54:5

  зряла мъдрост [- Коранът] - ала безполезни са за тях предупредителите.

 • 54:6

  Затова се отвърни от тях [о, Мухаммад]! В Деня, когато зовящият призове към нещо ужасно,

 • 54:7

  те със сведен поглед ще излязат от гробовете като пръснати скакалци,

 • 54:8

  забързани към зовящия. Ще кажат неверниците: “Това е тежък Ден.”

 • 54:9

  Отричаше преди тях и народът на Нух. Отричаха Нашия раб и казваха: “Той е луд!”, и бе прогонен с крясъци.

 • 54:10

  Тогава призова той своя Господ: “Аз съм победен, помогни ми!”

 • 54:11

  И разтворихме Ние вратите на небето със струяща вода,

 • 54:12

  и сторихме да бликнат извори от земята, и водите се срещнаха за предопределена повеля.

 • 54:13

  А него понесохме върху [Ковчега от] дъски и гвоздеи,

 • 54:14

  плаващ пред Очите Ни - въздаяние за онзи, който бе отричан.

 • 54:15

  И оставихме това за знамение, но има ли кой да се поучи?

 • 54:16

  И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение!

 • 54:17

  И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?

 • 54:18

  И адитите отричаха. И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение!

 • 54:19

  Изпратихме срещу тях вихър в ден на непрестанно злочестие,

 • 54:20

  изтръгващ хората, сякаш са стволове на изскубнати палми.

 • 54:21

  И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение!

 • 54:22

  И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?

 • 54:23

  И самудяните отричаха предупредителите.

 • 54:24

  И рекоха: “Нима човек от нас ще последваме? Тогава ние ще изпаднем в заблуда и безумие.

 • 54:25

  Нима на него бе разкрито Поучението сред нас? Не, той е надменен лъжец.”

 • 54:26

  Утре ще научат кой е надменен лъжец.

 • 54:27

  Изпращаме Ние камилата като изпитание за тях. Наблюдавай ги и търпи!

 • 54:28

  И ги извести, че водата е поделена между [нея и] тях! И пиенето на всеки е разпределено.

 • 54:29

  Но извикаха техен другар и той се зае, и я закла.

 • 54:30

  И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение!

 • 54:31

  Изпратихме срещу тях само един Вик и станаха като сухите сламки на сеното.

 • 54:32

  И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?

 • 54:33

  И народът на Лут отричаше предупредителите.

 • 54:34

  Изпратихме срещу тях ураган от камъни, освен за семейството на Лут. Спасихме ги на развиделяване -

 • 54:35

  благодеяние от Нас. Така въздаваме на онзи, който е признателен.

 • 54:36

  Той ги предупреди за Нашето мъчение, но те се усъмниха в предупреждението.

 • 54:37

  И поискаха от него да ги допусне до гостите си, но ослепихме очите им. Вкусете Моето мъчение и Моето предупреждение!

 • 54:38

  И рано сутринта ги сполетя трайно мъчение.

 • 54:39

  Вкусете Моето мъчение и Моето предупреждение!

 • 54:40

  И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?

 • 54:41

  Предупредителите дойдоха и при хората на Фараона,

 • 54:42

  [но] те взеха за лъжа всичките Ни знамения. Затова ги сграбчихме, както подобава на всесилен, всемогъщ.

 • 54:43

  Нима вашите неверници са по-добри от онези, или за вас има оневиняване в Писанията?

 • 54:44

  Или казват: “Не сме ли ние непобедимо множество?”

 • 54:45

  Ще бъде разгромено множеството и ще обърне то гръб в бяг.

 • 54:46

  Часът е обещаният им срок. Часът е най-злочестият и най-горчивият.

 • 54:47

  Престъпниците ще са в заблуда и безумие

 • 54:48

  в Деня, когато бъдат влачени по лице в Огъня: “Вкусете допира на Ада!”

 • 54:49

  Ние всяко нещо сътворихме с мяра.

 • 54:50

  Нашата повеля се изпълнява, докато мигне окото.

 • 54:51

  Вече погубихме подобните на вас. Но има ли кой да се поучи?

 • 54:52

  И всяко нещо, което са вършили, го има в писанията.

 • 54:53

  Всичко, малко или голямо, е записано.

 • 54:54

  Богобоязливите ще пребъдат сред градини и реки -

 • 54:55

  истинно обещание при Владетеля, Всемогъщия.

Paylaş
Tweet'le